Novice
25. marec 2021
"Pozdravljena, milosti polna" (Lk 1,28) 'Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu«' (Lk 1,30). Danes obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, trenutka, ko je Devica Marija izrekla 'da' Gospodovi volji.

Ob prazniku Gospodovega oznanjenja Mariji premišljujemo o dobroti in ljubezni Boga, ki se ozira na človeški rod in ima z njim poseben načrt odrešenja. Potem se oziramo na Marijo, ki je vsa čista in sveta ter pripravljena na začetek učlovečenja Božjega Sina. Vidimo tudi nadangela Gabriela, ki z radostjo sprejme Marijino privolitev. Ne smemo pozabiti na Jožefa, ki premišljuje, moli in stopa v izpolnitev božje volje in božjih načrtov.

Mesto Nazaret je prav zaradi tega dogodka poznan po vsem svetu. Marija je v tem odmaknjenem in skromnem kraju izrekla svojo privolitev in po njej se je pričel uresničevati božji načrt odrešenja in pot učlovečenja Božjega Sina. Marija globoko vstopa v božji načrt odrešenja in tesne povezanosti z Gospodom, da je vsak Njegov praznik tudi Njen praznik.
Posebej to velja za praznik o katerem govorimo. Stari cerkveni koledarji ga imenujejo 'oznanjenje učlovečenja preblaženi Devici Mariji’, drugod najdemo ime 'začetek odrešenja’ ali 'spočetje Kristusa’. Prvotno je bil 25. marec Gospodov praznik, že v 7. stoletju so v Španiji iz njega napravili praznik Marijinega deviškega božjega materinstva, verjetno zato, ker je bila na koncilu v Efezu leta 431 slovesno razglašena verska resnica o Marijinem božjem materinstvu. Nova ureditev koledarja, ki ga je z apostolskim pismom, 14. marca 1969, podpisal papež Pavel VI., zopet poudarja, da gre za Gospodov praznik in še posebej v njegovi apostolski spodbudi z naslovom 'O Marijinem češčenju’ iz leta 1974.

Praznovanje Gospodovega oznanjenja izvira iz prvih stoletij krščanstva in temelji na dogmatični osnovi: deviško spočetje Marije. Cerkev je že od prvih stoletij dalje izpovedovala, da se je učlovečenje zgodilo s spočetjem device. S prvim vesoljnim cerkvenim zborom v Niceju leta 325, in s koncilom v Carigradu leta 381 se je izoblikovala veroizpoved, ki ji rečemo nicejsko-carigrajska, s katero še danes izpovedujemo, da je Božji Sin »zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.«

Prosimo Marijo, naj tudi nam pomaga izrekati, v našem vsakdanjem življenju, »DA« Bogu. Na to nas spominja in vabi trikratno zvonjenje in molitev Angelovega češčenja. V nazareški baziliki Oznanjenja vsak dan slovesno obhajajo spomin na ta dogodek ob 12. uri, z orglami in petjem ter molitvijo v kapeli oznanjenja.

Pripravil: p. Robert Bahčič

Fotografije