Novice
16. november 2021
V ponižnosti Bog išče človeka Na današnji dan, pred 20 leti, 16. novembra 2001, je bilo ustanovljeno Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije. Na ta dan je bilo društvo vpisano v register društev in s tem se je pričelo njegovo uradno delovanje.

Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije ima od ustanovitve dalje sedež na Brezjah. Njegov prvi predsednik je bil dolga leta dr. p. Leopold Grčar, ki je bil eden večjih poznavalcev jasličarstva na Slovenskem. Po smrti p. Leopolda je skrb za vodenje društva prevzel dr. p. Robert Bahčič, ki je bil na letošnji letni skupščini društva tudi uradno izvoljen za predsednika.
O zgodovini nastanka Društva ljubiteljev jaslic Slovenije je p. Robert zapisal:

16. novembra 2021 mineva 20 let od ustanovitve Društva ljubiteljev jaslic Slovenije, ko je le-to bilo vpisano v register društev pri Upravni enoti Radovljica. Da je uradno prišlo do ustanovitve društva pa je minilo dobrih deset let od razmišljanja o takšni ustanovitvi.
»Ko je katoliški tednik Družina na pobudo dr. Nika Kureta (1906-1995) pripravil prvo razstavo jaslic leta 1991, je bila dana pobuda, da bi ustanovili posebno društvo ljubiteljev jaslic in začeli izdajati svoj časopis«, je zapisal v prvi številki revije Jaslice msgr. Franci Petrič, odgovorni urednik Družine.
Na odprtju razstave jaslic, 22. novembra 1991, je glavni urednik Družine, dr. Janez Gril, izpostavil naslednje razloge za tovrstne razstave jaslic: »Spodbuditi ustvarjalno domišljijo poklicnih in zasebnih izdelovalcev jaslic, ponovno ustanoviti Društvo jasličarjev, oživiti to dejavnost, saj je bilo izdelovanje in postavljanje jaslic v naši preteklosti vselej izvirno, kulturno in tudi versko dejanje.«
Prva razstava je bila v prostorih Škofijske knjigarne na Mačkovi 6 v Ljubljani, kasneje pa so bile razstave v prostorih Družine na Krekovem trgu 1.

Na odprtju razstave je spregovoril tudi najuglednejši strokovnjak s področja jasličarstva, dr. Kuret, ki je s to razstavo hotel v obiskovalcih vzbuditi zanimanje za naše narodno blago in spodbuditi k ustvarjalnosti na tem področju. Dr. Kuret je izpostavil, da imajo jaslice svoje častitljivo mesto v naši slovenski kulturi že stoletja in so kljubovale času, ki je že za nami in je takšne stvari preganjal. Akademik Kuret je nato odpiral vpogled v preteklost našega jasličarstva od prvih v Evropi do prvih v Sloveniji in naprej do naših dni.
Ob tej razstavi so se vpisovali v Društvo jasličarjev obiskovalci in na koncu razstave je bilo vpisanih 276 članov. Ob drugi razstavi jaslic leta 1993 so že pripravili prvo uradno srečanje ljubiteljev jaslic in tako je bilo 5. decembra 1993, kot zapiše v osmi številki revije Jaslic dr. Janez Gril, dejansko ustanovljeno Društvo prijateljev jaslic. Takrat je bil ustanovljen tudi poseben odbor, ki je prevzel odgovornost za pripravo vseh pravnih aktov za ustanovitev Društva ljubiteljev jaslic.
Ob tretji razstavi jaslic leta 1995 pa so uresničili še zadnjo željo že pokojnega dr. Kureta, da so pripravili revijo s kratkim in zgovornim naslovom Jaslice, ki naj bi povezovala vse ljubitelje in ustvarjalce jaslic na Slovenskem, zapiše msgr. Franci Petrič v prvi številki revije Jaslice.
Na pobudo pokojnega dr. Nika Kureta ima Društvo ljubiteljev jaslic znak, ki je oblikovan po pečatu benediktinskega samostana v Gornjem Gradu iz leta 1242 in velja za eno najstarejših upodobitev Gospodovega rojstva na Slovenskem. Znak je oblikoval Primož Černe iz Radovljice.

Druga številka revije Jaslice je izšla decembra 2001 in v njej najdemo odločbo o ustanovitvi Društva ljubiteljev jaslic Slovenije ter nov znak društva, ki ga je oblikoval Sine Anton Kovič. Ustanovni zbor društva je bil 14. novembra 2001 na Brezjah. Udeležili so se ga: Anica in Marjan Mlinar, Viktor Konjedic, Zlato Petrovčič, Anton Sedej, Marija in Anton Železnikar, Danica Požeg in dr. p. Leopold Grčar, ki je prevzel dolžnosti predsednika društva.

O vlogi novega društva je njen predsednik zapisal: »Namen Društva ljubiteljev jaslic Slovenije je poglabljati svetopisemsko poročilo o Sveti družini in o Odrešenikovem rojstvu ter ustvarjati prijateljske vezi med izdelovalci jaslic in tistimi, ki jih postavljajo, vse to pa s ciljem, ohranjati narodno izročilo postavljanja jaslic v družinah ter skrbeti za umetniško kvaliteto domačih – slovenskih jaslic.«
V vseh teh letih je društvo pomagalo izpeljati vseslovenske razstave jaslic, ki so bile organizirane po različnih krajih Slovenije.
Največji dogodek pri nas, ki je bil povezan z jaslicami, pa je bila svetovna razstava jaslic Mednarodnega betlehemskega muzeja, dopolnjena s slovenskimi jaslicami, od 14. novembra 2003 do 15. februarja 2004 v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani.
Tudi lepo število slovenskih ustvarjalcev jaslic se je že predstavilo, potem ko so bili izbrani, na mednarodni razstavi jaslic v Rimu, pod naslovom ’100 Presepi’.
V zadnjem času vse večji pomen na slovenskem dobivajo tudi pasijonske jaslice, ki jih na različnih krajih postavljajo ustvarjalci v postnem času in ki prikazujejo Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje.
Na prvem občnem zboru društva, ki je bil 12. julija 2002 na Brezjah, je pater Leopold predstavil društveno zastavo, ki je zelene barve, kar spominja na mah, v belem v sredini je obris Slovenije, v njem je odtis starodavnega pečata Benediktincev v Gornjem Gradu, ki ima v pečatu Marijo z Jezuščkom v košari.

Društvo ima tudi svojega nebeškega zavetnika, poleg sv. Frančiška Asiškega, tudi bl. Alojzija Grozdeta, prvega slovenskega mučenca in apostola jaslic. Uradno imenovanje se je zgodilo 8. decembra 2010 v Celju, kjer ga je podpisal celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek.
17. novembra 2012 je bilo Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije sprejeto v mednarodno jasličarsko zvezo Universalis Foederatio Praesepistica.
Že pred uradnim nastankom Društva je bil konec leta 2000 odprt Muzej jaslic v nekdanjih samostanskih hlevih. Za Muzej je skrbel p. Leopold Grčar, predsednik Društva. Med leti 2015 in 2016 je bil Muzej prenovljen in povečan ter ponovno odprt 17. decembra 2016. Sedaj je v Muzeju jaslic Brezje na ogled čez 450 jaslic iz 73 različnih držav sveta.
Zgledu Družine in Društvu ljubiteljev jaslic so kmalu sledili mnogi drugi in začeli postavljati jaslice zunaj cerkva in organizirati različne razstave jaslic, ki so sedaj stalnica ter velika obogatitev za celotno Slovenijo in širše.
Iskrena hvala vsem pokojnim in živim članom društva za vsa prizadevanja, da Življenje, ki ga jaslice predstavljajo, še bolj zagori po slovenskih družinah. Naj Slovenija postane velik hlevček, kjer se Jezus rojeva, mi pa bodimo pastirji in pohitimo k jaslicam ter s pesmijo in molitvijo počastimo Novorojenega.

Ob 20. obletnici delovanja Društva ljubiteljev jaslic Slovenije smo pripravili publikacijo s teksti, ki pričajo o pomenu, bogastvu in zgodovini jaslic. Tekste smo obogatili s fotografijami jaslic iz zbirke Muzeja jaslic Brezje.
Publikacija bo izšla v začetku decembra.

Pripravila: AEF

Fotografije