Novice
30. avgust 2020
22. nedelja med letom »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mt 16,24) Kristjan hodi za Gospodom takrat, ko z ljubeznijo sprejme svoj križ in zaupa v Božjo voljo.

V današnjem evangeliju Jezus razlaga svojim učencem, 'da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen’ (Mt 16,21). Zdi se, da se je v srcih učencev vse obrnilo na glavo. Kako je mogoče, da bo 'Mesija, Sin živega Boga’ (v. 16) moral trpeti vse do smrti. Da je moral zaradi našega zveličanja Božji Sin trpeti in umreti na križu, gotovo ni zaradi morebitne krute zamisli nebeškega Očeta. S svojo smrtjo in vstajenjem je namreč Jezus premagal greh in smrt ter tako ponovno vzpostavil Božje gospodovanje.
Kakor na svoje učence, tako se tudi na nas Jezus obrača s povabilom: 'Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj’ (Mt 16,24). Kristjan hodi za Gospodom takrat, ko z ljubeznijo sprejme svoj križ, ki pa je v očeh sveta poraz in 'izguba življenja’ (prim. Mt 16,25-26). Kristjan namreč ve, da ga ne nosi sam, temveč z Jezusom ter tako deli z njim isto pot podaritve. (iz misli Benedikta XVI., hozana.si)

Velikokrat v življenju se sprašujemo, zakaj gorje, zakaj moramo nositi vsak svoj križ. A Gospod Bog ve, da nam nalaga le toliko, kolikor zmoremo. Zato moramo zaupati v Njegovo voljo in moliti za moč, da bi v zaupanju hodili skozi življenje.

Pripravila: AEF

Fotografije