Novice
21. avgust 2020
Danes goduje sv. papež Pij X. Danes obhajamo god sv. papeža Pija X., ki je Cerkev vodil od leta 1903 do 1914. Leta 1907 je dovolil slovesno kronanje milostne podobe Marije Pomagaj.

Zamisel, da bi okronali Marijo in Jezuščka na milostni podobi Marije Pomagaj, so sprožili frančiškani. Na njihovo pobudo je ljubljanski knezoškof dr. Anton Bonaventura Jeglič 16. marca 1907 prosil papeža Pija X. za dovoljenje za slovesno kronanje milostne podobe: »Sveti oče! V kraju Brezje, župnije Mošnje v ljubljanski škofiji, je svetišče preblažene Device, Pomoči kristjanov. To svetišče zelo obiskujejo verniki ne le iz ljubljanske škofije, temveč tudi sosednjih škofij in tu velika množica prejema sv. zakramente. Zato prisrčno in ponižno prosim v svojem imenu in v imenu manjših bratov sv. Frančiška, ki jim je izročeno oskrbovanje svetišča in romarjev, da Vaša svetost dovoli slovesno kronanje podobe preblažene Device in podeli vsem vernikom, ki bodo na dan kronanja in v osmini v tem svetišču prejeli sv. zakramente in molili po namenu sv. očeta, popoln odpustek.«
Knezoškof Jeglič je 24. junija 1907 prejel pritrdilen odgovor iz Rima. Papež Pij X. ga je s posebnim pismom pooblastil, da krona milostno podobo na Brezjah. Kronanje se je dogodilo 1. septembra 1907, dogodka se vsako leto slovesno spominjamo na praznik Kronanca.

Pontifikat Pija X. je zapustil neizbrisne sledi v zgodovini Cerkve, saj ga je zaznamoval velikim prizadevanjem za prenovo, kar je povzeto v njegovem geslu »Vse prenoviti v Kristusu«. Od začetka pontifikata se je posvetil prenovi rimske kurije. Začel je z urejanjem Zakonika cerkvenega prava, ki ga je objavil njegov naslednik Benedikt XV. Spodbujal je prenovo študija ter procesa vzgoje prihodnjih duhovnikov z ustanavljanjem pokrajinskih semenišč z usposobljenimi profesorji in sodobno opremljenimi knjižnicami. Naslednje zanj pomembno področje je bilo širjenje poznavanja nauka med Božjim ljudstvom. Že kot župnik si je sam pripravljal katekizem in kot mantovski škof si je prizadeval, da bi dobili enoten katekizem, če že ne splošnega, pa vsaj italijanskega. Kot pravi pastir je namreč razumel, da je zaradi razmer tistega obdobja, za katerega je značilen velik pojav migracije, potreben katekizem, h kateremu bi se lahko verniki zatekali ne glede na kraj ali življenjske okoliščine. Kot papež pa je pripravil besedilo o krščanskem nauku za rimsko škofijo, ki pa se je nato razširilo po celi Italiji in svetu. Ta, t.i. Katekizem Pija X., je bil mnogim zanesljiv vodnik pri učenju verskih resnic, saj je bil napisan v preprostem, jasnem in natančnem jeziku z učinkovitimi pojasnili.

Pripravila: AEF

Fotografije