Novice
12. julij 2020
»Seme je padlo v dobro zemljo.« (Ps 65) Na današnji dan v Katoliški Cerkvi obhajamo god mučencev, svetega Mohorja in Fortunata, zavetnika Oglejskega patriarhata in med leti 1461 - 1961 tudi ljubljanske škofije.

Zgodovinska dejstva postavljajo sv. Mohorja na ozemlje današnjega Beograda (Singidun), kjer je bil škofov lektor (nižji klerik). Pred preganjalci je leta 303 bežal v Sirmium in tam pretrpel mučeniško smrt, najverjetneje na isti dan, 23. avgusta, kot sirmijski diakon Fortunat. Kasneje, ko so njune relikvije prenesli v Oglej, se je zapis o njunem mučeništvu izgubil in nastale so legende, ki jih je v 6. stoletju zapisal Pavel Diakon.
V osemnajstih letih, kolikor sveti Mohor je vodil oglejski patriarhat, je Oglej napredoval ne samo gospodarsko, ampak tudi versko. Desna roka pri njegovem misijonskem delu je bil diakon, sv. Fortunat.
Leta 64 je v Rimu nastopilo krvavo obdobje Neronovega preganjanja kristjanov, umrla sta sv. Peter in Pavel, v Ogleju pa je cesarski namestnik Sebastes dal prijeti sv. Mohorja. Mučil ga je z bikovkami, natezalnico, železnimi ostmi in plamenicami, a mu ni mogel priti do živega. Ker se je zbal nemira, ga je dal zapreti v ozko, temno ječo. Takoj je sredi ječe zasvetila čudežna svetloba in zavel prijeten vonj, svetemu Mohorju pa so se čudežno zacelile vse rane. Poslej so se čudeži kar vrstili: najbolj znana sta ozdravljenje božjastnega sina oglejskega plemenitaša Gregorija ter slepe gospe Aleksandre. Cesarski namestnik je zato kmalu dal zapreti še Fortunata, a čudeži in spreobrnjenja kljub temu niso ponehali, bilo jih je vedno več. V strahu, da se o tej nenavadno hitri rasti krščanstva ne bi izvedelo po cesarstvu, je dal namestnik Sebastes neke temne noči oba v ječi obglaviti.
Sv. Mohor in Fortunat sta bila do leta 1961 glavna zavetnika ljubljanske škofije, pri nas pa jima je posvečenih kar sedem župnijskih in 21 podružničnih cerkva, pa tudi najstarejša knjižna založba nosi njuno ime (Mohorjeva družba).

Na praznik dveh mučencev, svetega Mohorja in Fortunata, je na Brezje priromalo veliko število romarjev, največ, kot običajno, k osrednji sveti maši ob 10. uri, ki je potekala na trgu pred baziliko Marije Pomagaj. Kljub temu, da nam je včerajšnje neurje precej zagodlo in uničilo vso elektroniko v baziliki Marije Pomagaj, smo uspeli, s pomočjo strokovnjakov, vzpostaviti zasilno ozvočenje, ki je omogočilo slišnost bogoslužja. Žal pa k sveti maši zvonovi še vedno niso vabili, saj je udarec strele prizadel tudi le-te.

Pripravila: AEF

Fotografije