Novice
07. junij 2020
"Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu" Na prvo nedeljo po Binkoštih obhajamo slovesni praznik Svete Trojice. Kristjani smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, s čimer postanemo tudi člani Cerkve.

Nauk o Sveti Trojici se je izoblikoval že na koncilu v Niceji (325 po Kr.) in je kot veroizpoved (credo) v bogoslužni rabi prisoten vse do današnjih dni. Vera v Sveto Trojico je sestavni del kristjanove vere v enega Boga v treh osebah. Na nedeljo Svete Trojice se pri bogoslužju zato posebej poglabljamo v skrivnost verske resnice o enem Bogu v treh osebah, ki so Oče, Sin in Sveti Duh.
Kristjani smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, s čimer postanemo tudi člani Cerkve. Skrivnosti enega Boga v treh osebah verujočim ni dano spoznavati samo z razumom, temveč tudi na osnovi milostnega daru vere ter Božjega razodetja Jezusa Kristusa. O identiteti Boga Očeta in Svetega Duha je spregovoril Jezus Kristus. Čeprav tri Božje osebe ločimo med seboj, nobena od treh oseb nikdar ne deluje brez sodelovanja drugih dveh. Očetu pripisujemo, da je Stvarnik vesolja in človeka, Jezusu Kristusu dela odrešenja, Svetemu Duhu, ki izhaja iz Očeta in Sina, pa dela posvečenja.
Čeprav razlikujemo tri Božje osebe, jih ne smemo ločevati. Nauk o Sveti Trojici poudarja, da je delo stvarjenja skupno vsem trem osebam Trojice, saj so vse tri eno počelo stvarjenja. Hkrati pa je stvarjenje povezano z razodetjem in odrešenjem, ki je prišlo po Jezusu Kristusu, stvarstvu pa se posreduje po Svetem Duhu. Sveti Duh je kot tretja Božja oseba poslan od Očeta in Sina ter vodi Cerkev, ki je skupnost verujočih. Bistvo odnosov med tremi Božjimi osebami je brezpogojna ljubezen.
(povzeto po katoliska-cerkev.si)

Slovesno je bilo tudi pri svetih mašah v Slovenskem Marijinem narodnem svetišču. Skozi ves dan so k Mariji Pomagaj prihajali številni romarji, v največjem številu k osrednji sveti maši ob 10. uri, ki jo je na trgu pred baziliko Marije Pomagaj daroval rektor, dr. p. Robert Bahčič. V pridigi je med drugim dejal: “Sveta trojica je obenem občestvo in skrivnost. Občestvo, da božja ljubezen prihaja do nas. Skrivnost, ko Bog prihaja k nam. Želel je biti Emanuel, Bog z nami, da bi čutili, da prihaja k nam in da je z nami.
Želim, da bi po priprošnji Marije začutili veselje, kot je rekla Marija 'moja duša se veseli Gospoda. Naj se tudi naše srce veseli Božje prisotnosti v Sveti trojici.”

Pripravila: AEF

Fotografije