Novice
06. april 2020
Postne ali pasijonske jaslice V baziliki Marije Pomagaj smo na začetku postnega časa pred oltar postavili postne ali pasijonske jaslice. Ob lesu jaslic se dviga les križa, ki naznanja Veliko noč Gospodovega vstajenja!

Nekdaj je bila v Cerkvi navada, da so ob razglašenju objavili datum velike noči, tako je bilo nakazano, kako sta oba praznika med seboj tesno povezana. Ob lesu jaslic se dviga les križa; Gospod je bil rojen, da plača odškodnino za upor ljudi ter zadosti za žalitve storjene Bogu. Vsa skrivnost odrešenja je v tem, da je Božja ljubezen tako velika, da se posluži celo križa – da gre skozi križ – da vzame nase križ in da na njem slavi zmagoslavje.

Pasijonske ali postne jaslice, nam žele prikazati trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa od velikega četrtka, preko smrtnega boja v vrtu Getsemani, Judovega izdajalskega poljuba, zasliševanja in zasmehovanja pred velikim zborom, obsodbe pred Poncijem Pilatom, bičanja, kronanja s trnjem, križevega pota, Simeonove in Veronikine pomoči, srečanja z žalostno Materjo Božjo in jeruzalemskimi ženami, do križanja, pogovora z desnim razbojnikom, izročitve Marije Božje matere učencu Janezu in njegovega sprejetja Marije na svoj dom, smrti, snemanja s križa in pokopa.

Pasijonske jaslice v baziliki Marije Pomagaj so delo jasličnega mojstra Walterja Govekarja iz Celovca na Avstrijskem Koroškem. Običajno se nahajajo v Muzeju jaslic Brezje, za letošnji postni čas pa smo jih prestavili v baziliko Marije Pomagaj.

Fotografije