Novice
28. marec 2020
Zvonjenje v času epidemije Ožji odbor pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev je slovenskim škofom predlagal zvonjenje ob 20. uri po vseh cerkvah. Ob tem se verniki ustavimo in zmolimo. Pobudi se pridružujemo tudi na Brezjah.

Pobuda ožjega odbora slovenskim škofom glede zvonjenja v času epidemije

V času, ko je Cerkev na Slovenskem umaknjena na intenzivne duhovne vaje po svojih
domovih, se člani Ožjega odbora pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev na Vas
obračamo s pobudo glede situacije, s katero se sooča Slovenija in nenazadnje celotni svet.
Že vnaprej se Vam želimo zahvaliti za skrb, ki jo izkazujete vsem nam vernikom in za vse
izrečene molitve, posebno v teh časih.
Kot sami veste smo zaradi virusa COVID-19 v stanju epidemije, kar bi lahko na nek način
lahko enačili s kugo, ki se je v letu 1713 širila po slovenskem ozemlju. Po zapisih iz tistih
časov izvira zvonjenje ob 7h zjutraj, ki je še dandanes v uporabi in nas vabi k molitvi
angelovega češčenja. Prvotno se je za odvrnitev kuge in tudi za odvrnitev turških vpadov
zvonilo ob devetih zjutraj in ob osmih zvečer, četrt ure z vsemi zvonovi, vendar se je leto
kasneje to isto zvonjenje prestavilo na sedmo uro zjutraj in spremenilo v zvonjenje s samo
enim zvonom. Številne župnijske spletne strani imajo tak zapis pri rubrikah, ki se tičejo
zvonov.
V času epidemije predlagamo, da tudi z zvonovi opominjamo na molitev, ki smo je vsi tako
zelo potrebni. Člani Ožjega odbora pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev smo
enotnega mnenja, da bi se morala uvesti neka podobna oblika zvonjenja kot v času zgoraj
omenjenih bolezni. Zvonovi so posvečeni inštrumenti, maziljeni s svetim oljem, in predani v
Božjo službo klicanja k molitvi ter oznanjanja veselja in žalosti. Zato si želimo njihove
mogočne glasove vključiti tudi v te težke čase.
Predlagamo zvonjenje ob 20. uri po vseh cerkvah, farnih in podružničnih, z vsemi zvonovi 10
minut (nekaj župnij je to na lastno pobudo že uvedlo). Pobudi bi se dodalo še vabilo, da se
verniki ob tej uri doma ustavimo, ugasnemo televizijo in radio ter zmolimo molitve Oče naš,
Zdrava Marija, Slava Očetu, Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19 ter
vzklike:
sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas;
sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.