Novice
24. februar 2020
9. volilni kapitelj KB OFS BREZJE V nedeljo, 23. februarja, so se po sveti maši ob 16. uri v dvorani nad zakristijo bazilike Marije Pomagaj na 9. volilnem kapitlju zbrali bratje in sestre frančiškove družine Brezje.

Volilnega kapitlja se je udeležilo petdeset članov frančiškove dru z volilno pravico, to pomeni, da smo že naredili stalno zaobljubo življenja v bratstvu OFS. Osnova za potek volitev je bil Direktorij za obhajanje volilnega kapitlja.
Iz pokrajinskega sveta OFS je prišla med nas predsednica Mateja Trajbarič in duhovni asistent, brat Jaro Knežević, ki sta predsedovala kapitlju.
Najprej nas je toplo pozdravil gvardijan samostana na Brezjah in istočasno duhovni asistent na narodnem nivoju OFS, pater Robert Bahčič in nam zaželel uspešen potek volitev.
V prvi seji smo pregledali služenje bratov in sester v prejšnjem mandatu in se jim zahvalili za prizadevnost, za njihov prispevek naši skupnosti. V drugi seji pa smo izvedli volitve.
V svet KB OFS BREZJE so bili za naslednjetri letno obdobje izvoljeni:
Predsednica, sestra Anica Švab
Podpredsednica , sestra Zdenka Kočan
Tajnica, sestra Minka Smukavec
Blagajnik, brat Mirko Smukavec
Odgovorna za vzgojo, sestra Alenka Jesenko
Bratski animator, brat Dominik Herle
Odgovorna za bolne in starejše, sestra Kristina Hafner.
Spomnili smo se tudi našega dolgoletnega duhovnega asistenta patra Leopolda Grčarja, ki nam je do svoje smrti požrtvovalno osvetljeval pot svetosti Frančiška Asiškega z zgledom in besedo. Za vse prejeto smo mu hvaležni in bo živelo še naprej v srcih bratov in sester.

Zapisala: Anica Švab

Fotografije