Novice
06. januar 2020
Praznik Gospodovega razglašenja »Vstani! Sveti se, ker je prišla tvoja luč in veličastvo Gospodovo sije nad tabo!« nas spodbuja prerok Izaija, da dvignemo pogled iz teme in mraka, ki pokriva zemljo.

Praznik Gospodovega razglašenja se v zahodni tradiciji imenuje tudi praznik sv. treh kraljev, s čimer je izraženo vsebinsko dopolnjevanje. Trije kralji (trije modri) podajajo bolj nazorno in živo predstavo o častilcih iz poganskih krajev, ki so prišli pozdravit in molit novorojenega Odrešenika.
Jezus se je najprej razodel pastirjem, nato pa kljub svojemu uboštvu in nebogljenosti tudi trem zastopnikom poganskih narodov. Modri so namreč že v prvi Cerkvi veljali za predstavnike poganskega sveta, saj so bili v njih na nek način h Kristusu pritegnjeni vsi narodi zemlje. To pomeni tudi začetek misijonskega poslanstva Cerkve. Modre je po izročilu in svetopisemskem besedilu vodila zvezda, ki jih je privedla k Jezusu. Jezusa so molili in ga priznali za mesijanskega kralja ter ga »razglasili« med svojimi rojaki.

Sveto mašo na praznik Gospodovega razglašenja, je ob 10. uri v baziliki Marije Pomagaj daroval dr. p. Viktor Papež. Pater Viktor je v prvem delu svojega nagovora zbranim orisal delovanje Modrih, ki so sledili zvezdi, da jih je pripeljala do novorojenega Deteta.
To kar je človeškemu razumu nedosegljivo, pomaga odkriti beseda Svetega pisma, ki je prav tako pomagala trem kraljem, da so v jaslih našli Dete. V drugem delu svoje pridige pa se je naslonil na današnji pogled na modrece z Vzhoda in dejal: »Na Modrih lahko občudujemo predvsem to kako so se zanimali za rojstvo judovskega kralja, kako so se podali v neznano, na dolgo pot in ko so našli Dete skupaj z Marijo in Jožefom so padli na kolena, ga molili in ga častili in simbolično obdarovali z zlatom, miro in kadilom. Pred Bogom se upogne tudi naše koleno, ne glede na to ali Bog odgovarja našim predstavam in pričakovanjem. Adoracija Boga, ki se jim pokaže kot nebogljeno dete, jih napolne z velikim veseljem in radostjo, ki ni sad človeškega prizadevanja, temveč to veselje izhaja iz vere in spoznanja, da klečijo pred Bogom, pred Odrešenikom. Betlehemsko Dete, ki sprejme Modre in njihove darove je veličina Boga, ki se daje človeku. Pot treh Modrih z vzhoda v Betlehem je lahko simbol ali podoba našega razuma, iskanja in spraševanja, zanimanja in radovednosti. Kdo je to Božje dete, novorojeni Judovski kralj? Na to nam ne daje odgovora naš razum, temveč Božja beseda zapisana v Svetem pismu, ki nam pravi, da je mogoče spoznati betlehemskega Otroka kot Misija samo na kolenih, v adoraciji… v čaščenju skrivnosti Božjega učlovečenja. Zato moramo tudi v darovih Modrih videti njihovo posebno notranje razpoloženje, razpoloženje njihovega srce in vere. Ni bilo zlato, bila je ljubezen do Resnice. Ni bilo je kadilo, bil je pogum, da Resnico sprejemaš in ji brezpogojno slediš. Ni bila vera, bila je ponižnost, da pred Resnico padeš na kolena in si hvaležen, da si Resnico spoznal in jo vzljubil. Kristus se je preko modrih razodel kot Odrešenik od vseh in vsakogar, kot prijatelj vsakega človeka brez razlike.«
Svojo pridigo je p. Viktor zaključil z nagovorom vernikom: »Bratje in sestre naj se Kristus tudi danes razodeva drugim po nas, po našem življenju, vrednotah in naših dejanjih. To razodetje pa je mogoče le, če bomo ponižno odprti za resnico, ki je s Kristusom prišla na svet in kot luč razsvetljuje vsakega človeka in našo pot življenja.«

Pripravila: UK

Fotografije