Novice
19. januar 2020
"Jaslice združujejo" V mestu Aachen, na tromeji med Nemčijo, Belgijo in Nizozemsko, je med 15. in 19. januarjem potekal 21. Mednarodni kongres jasličarjev, pod naslovom "Jaslice združujejo".

Iz vseh koncev sveta se jasličarji, v okviru njihovih združenj ali posamezno, vsako četrto leto srečajo na mednarodnem kongresu. Tokrat je 21. Mednarodni kongres jasličarjev potekal med 15. in 19. januarjem 2020, v mestu Aachen, na tromeji med Nemčijo, Belgijo in Nizozemsko. Kongres, ki so ga organizirala tri združenja jasličarjev (Nizozemsko, Belgijsko in Rurdorf), je potekal pod naslovom “Jaslice združujejo”.
V Aachnu se je tako zbralo preko 400 udeležencev, z željo po pridobitvi novih znanj in poznanstev. Kajti, jaslice kot skupna kulturna dediščina nas vse povezujejo, tako v Evropi kot tudi na drugih kontinentih.
Program kongresa je bil sestavljen iz obiskov raznih razstav jaslic ter muzejev na Nizozemskem, v Belgiji in v okolici Aachna. Razstave so pripravili člani združenj jasličarjev iz omenjenih dežel, na njih pa razstavljali svoje avtorske jaslice ali jaslice iz njihovih zanimivih zbirk.
Ob ogledih razstav so potekala tudi formalna srečanja, sestanki predsedstva ter generalna skupščina vseh članov. 21. Mednarodnega kongresa jasličarjev so se udeležili tudi predstavniki Muzeja jaslic Brezje, pod vodstvom dr. p. Roberta Bahčiča, rektorja Slovenskega Marijinega narodnega svetišča.
Srečanja, kot je bil kongres v Aachnu, so neprecenljiv vir znanj in podatkov za vsakega jasličarja, tako ustvarjalca kot tudi zbiratelja. Naslednji kongres bo izjemoma že čez tri leta, 2023 v Španiji, ob 800-letnici prvih jaslic, ki jih je postavil sv. Frančišek Asiški.

Mednarodno združenje jasličarjev si med drugim prizadeva tudi, da bi bile jaslice vpisane v seznam UNESCO. Velik del k temu bo prispevalo tudi apostolsko pismo Admirabile signum, ki ga je lani decembra podpisal papež Frančišek. V zahvalo za to dejanje, s katerim je papež Frančišek ponovno opozoril na velik pomen postavljanja in izdelovanja jaslic, je Mednarodno združenje jasličarjev papežu Frančišku podelilo posebno priznanje. Izročili mu ga bodo ob naslednjem sestanku predsedstva združenja v Rimu.

Pripravila: AEF

Fotografije