Novice
19. maj 2019
»Glej, vse delam novo!« (Raz 21,5) Apostol Janez v knjigi Razodetja zbuja upanje in poživlja vnemo ter kaže pot do Boga. Novosti vstajenjske prihodnosti, novega zakona ljubezni in večnega upanja so povezani z Jezusom Kristusom.

Zadnja knjiga Nove zaveze se imenuje Razodetje ali Apokalipsa. Temeljna in odločilna značilnost Janezovega Razodetja je v tem, da je njeno »Rešilno« odrešujoča bližina Jezusa Kristusa, »zaklanega Jagnjeta, ki je vredno, da prejme oblast (gr. dýnamis), bogastvo, modrost (gr. sophía) in slavo (gr. dóxa) in hvalo« (prim. 5,12). Zato Janezovo Razodetje ostaja spis, ki ima za kristjane še vedno moč svarila, ki preganjanim zbuja upanje, mlačnim poživlja vnemo in tistim, ki so zašli, kaže pot k Bogu. Janezovo videnje konca časov povzema nekatera bistvena prepričanja zgodnje krščanske teologije. Nova doba, ki jo je naznanjala in pričakovala judovska apokaliptika, je že nastopila s Kristusovim vstajenjem. (vir: biblija.net)

O Janezovem Razodetju je v nagovoru romarjem, ki so k Mariji Pomagaj priromali na 5. velikonočno nedeljo, spregovoril tudi p. Robert Bahčič: “V berilu iz knjige Razodetja smo slišali napoved apostola Janeza: Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel 'Glej, vse delam novo’. Novosti, ki jih je prinesel Jezus, so predvsem, da je potrebno ljubiti sovražnike, moliti za tiste, ki nas preganjajo. Ko se je bližala ura trpljenja, je najprej učencem umil noge. Odpustil je Judom, Petru, da ga je zatajil.
V življenju je brezpogojno ljubezen treba živeti. Navdihujemo se pri vseh svetnikih, ki so si prizadevali, da bi molili za tiste, ki so jih preganjali. Tudi danes so mnogi kristjani preganjani, moč zajemajo v skrivnosti Kristusovega vstajenja. Evharistija je tista, ki daje nam moč. Prosimo odpuščanja grehov in odpuščamo drugim. Težimo za tem, da bi bili podobni Kristusovi ljubezni.
Zazrimo se k Mariji Pomagaj, da nam pri Sinu izprosi prave ljubezni za vsakdanje življenje, da bi bili priče te nove ljubezni. Kljub temu, da vemo, da je pot težka in zahtevna. Naj nam Marija Pomagaj izprosi moč v vsakdanjem življenju, da bomo lahko hodili po poti življenja.” Je nagovor zaključil p. Robert Bahčič.

Stopili smo v teden priprave na praznik Marije Pomagaj, zato se še bolj vneto priporočamo Materi Božji, da nas vsak dan znova poživlja z močjo, da se bomo sposobni ljubiti in sprejemati. Kot nam pravi Jezus: '
Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!’ (Jn 13,34)

Pripravila: AEF

Fotografije