Novice
13. april 2019
Zlata maša p. Viktorja Papeža V baziliki Marije Pomagaj na Brezjah smo se s slovesno sveto mašo danes zahvalili za 50 let mašništva p. Viktorja Papeža. Somaševanje je vodil zlatomašnik, ob njem je somaševal tudi nadškof Stanislav Zore.

Natanko pred petdesetimi leti, 13. aprila 1969, je bil p. Viktor Papež posvečen v duhovnika. V baziliki Marije Pomagaj pa smo se danes zahvalili za 50 let njegovega mašništva. Somaševanje slovesne svete maše je vodil zlatomašnik, dr. p. Viktor Papež. Ob njem so somaševali ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, p. Marjan Čuden, provincialni minister, p. Robert Bahčič, gvardijan frančiškanskega samostana Brezje, g. Andrej Župan, dekan dekanije Radovljica, g. Pavle Juhant, g. Boštjan Prevc, g. Alojzij Slavko Snoj in p. Milan Kadunc.

V uvodu je sveto mašo je prisotne pozdravil slavljenec, dr. p. Viktor Papež: “Dragi moji nekdanji veroukarji, vse vas lepo pozdravljam v baziliki Marije Pomagaj. Na današnjo cvetno soboto, ko mineva točno 50 let od mojega posvečenja v mašnika. Pred petdesetimi leti, 13. aprila 1969, ob 10. uri dopoldne sem namreč bil na belo nedeljo v Rimu v cerkvi Santa Maria Campitelli posvečen v duhovnika. Pri posvečenju je bil navzoč tudi avtobus romarjev iz Slovenije, predvsem iz moje rojstne župnije Nazarje. Posebno pozdravljam ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Stanislava Zoreta, da je danes tukaj med nami navzoč v tej zahvalni slovesnosti. Pozdravljam tudi vse navzoče duhovnike, dekana radovljiške dekanije, bežigrajske in naše domače ministrante in naše bogoslužne pomočnike. Veseli me, da ste sprejeli moje povabilo in prišli danes na Brezje, da se skupno zahvalimo Bogu za ta božji dar duhovništva, ki sem ga vedno razumel kot služenje Bogu, Cerkvi in ljudem.”

V slovesnem nagovoru je g. nadškof Zore najprej pozdravil današnjega jubilanta, p. Viktorja, za njem provincialnega ministra, p. Marjana ter vse prisotne duhovnike, ministrante, redovnice in romarje k Mariji Pomagaj.
“Zbrali smo se zato, ker nas je današnji zlatomašnik, p. Viktor Papež, povabil, da bi se skupaj z njim zahvalili Bogu za dar duhovništva in hkrati tudi za tiste darove, ki jih je bil on deležen skozi teh 50 let svojega služenja Bogu, Cerkvi in ljudem. Kot je rekel na začetku te svete daritve, hvala tudi za vse tiste darove, ki smo jih bili mi deležni po njegovem duhovništvu, po njegovem oznanjevanju, po njegovi zvestobi Bogu in našemu narodu, ter njegovih darovih, ki mu jih je Gospod naklonil.
Tvoje zlate maše se veselimo tik pred cvetno nedeljo. V tvojem duhovništvu so pomembni dogodki postavljeni na 13. dan v mesecu. V duhovnika si bil posvečen 13. aprila 1969, kot smo slišali, v cerkvi Santa Maria Campitelli v Rimu. Naslednji dan, 14. aprila, si pri francoskih sestrah v Rimu imel novo mašo in tam bil potem hišni kaplan osemnajst let, dokler se nisi vrnil v Slovenijo. Nova maša v njegovi rojstni župniji Nazarje je bila 13. julija 1969 in tudi zlato mašo obhajamo točno na dan in uro njegovega duhovniškega posvečenja. Petdeset let po posvečenju, in sicer pri MP tukaj na Brezjah.” Je dejal nadškof Stane in nadaljeval: “P. Viktor se danes zahvaljuje Bogu in lahko navedel dolg seznam svojih hvaležnosti. Na tem seznamu hvaležnosti Bogu bili tudi vi, dragi bratje in sestre. Zahvaljevanje je ena osnovnih nalog duhovnika. Skoraj bi lahko rekli, da je duhovnik posvečen za zahvaljevanje. Duhovnikovo primarno poslanstvo je obhajanje, evharistija in evharistija je pred vsem zahvala Očetu po daritvi Jezusa Kristusa v svetem Duhu. V besedah, ki jih duhovnik izgovarja pri sv. Evharistiji mora biti duhovnikova pripravljenost postati daritev in žrtev za zveličanje ljudi. Če je duhovnik tako globok iz te najtesnejše povezanosti s Kristusom vstopa v daritev, lahko uresničuje poslanstvo zbiranja božjega ljudstva.
Kdor hoče biti moj učenec, mora na nek način nositi tudi moj križ. Kdor hoče biti Kristusov duhovnik, mora na nek način nase jemati tudi Jezusov križ. Stopati mora po poti križa, čeprav bi mu morda bolj ugajalo hoditi po poteh slave, časti. Ko z Jezusom sprejemamo nase preganjanja sveta in postajamo deležni Jezusove usode, takrat začenjamo razumeti, kaj je mislil Pavel, ko je povedal Kološanom, da svoje strani dopolnjuje v svojem mesu kar primanjkuje Kristusovim bridkostim in to v prid njegovemu telesu, ki je cerkev.
Zlato mašo obhajamo na Brezjah, največjem božjepotnem svetišču pri nas. Marija je skrivnostno spremljala p. Viktorja. Že zunanja znamenja govorijo o povezanosti z Materjo Marijo. O osebni bližini z Jezusovo in našo materjo, bi znal spregovoriti samo on sam. Mi se mu zahvaljujemo za 50 let zvestobe navdušenja za Boga in za Cerkev pa tudi za naš narod, dela za dobro vsakega človeka, ki je prišel k njemu po pomoč.” Je nagovor zaključil nadškof Stanislav Zore.

Ob koncu svete maše je provincialni minister, p. Marjan Čuden, sobrata p. Viktorja razveselil s posebnim darom, blagoslovom svetega očeta, papeža Frančiška, ki je namenjen p. Viktorju.

P. Viktorju Papežu se zahvaljujemo za njegov dar mašništva in mu želimo, da ga še naprej spremlja priprošnja Marije Pomagaj.

Pripravila: AEF

uvod v sveto mašo, p. Viktor Papež

Prenesi MP3 datoteko

pridiga, nadškof Stanislav Zore

Prenesi MP3 datoteko

nagovor, p. Marjan Čuden

Prenesi MP3 datoteko

Fotografije