Novice
24. marec 2019
"Gospod potrpežljivo čaka sadove našega spreobrnjenja" Bogoslužje tretje postne nedelje nam predstavlja milost spreobrnjenja, ki smo ga deležni po Božji milosti. A le takrat, ko imamo odprto srce.

Da smo vstopili že globoko v postni čas nam pričuje tudi Božja beseda 3. postne nedelje, ki nas seznanja z milostjo spreobrnjenja. Lep dan je k Mariji Pomagaj privabil veliko število romarjev iz različnih koncev naše domovine.
Osrednjo romarsko sveto mašo pri Mariji Pomagaj je ob 10. uri daroval rektor brezjanske bazilike, dr. p. Robert Bahčič. V nagovoru vernikom se je naslonil na današnjo Božjo besedo: “Gospod potrpežljivo čaka sadove našega spreobrnjenja. Božja milost se nam daje, a ne zastonj, zanjo moramo prositi in imeti odprto srce. Zato je na nas, kako bomo Božjo milost sprejeli. Tu pri Mariji Pomagaj smo na milostnem kraju, kjer nas Marija spodbuja, da bi bili odprti za milosti. Tudi drugo današnje berilo nas spodbuja, da bi bili odprti za milosti. Ne smemo obsojati, ampak se moramo najprej ozreti po sebi. Odrešeniku moramo odpreti svojo dušo, ne smemo biti mi tisti, ki bi imeli suhe korenine. Prosimo Marijo, da bi zmogli iti skozi preizkušnje in Boga, našega Očeta, da nam da moč, da bomo vztrajni.
Gospod je z nami potrpežljiv, naj nam izprosi, da bomo tudi mi potrpežljivi.” Je nagovor zaključil p. Robert Bahčič.

Prosimo Marijo, da nas spremlja na poti postnega časa, da bomo znali odpreti svoje srce za Božjo milost.

Pripravila: AEF

Fotografije