Novice
19. marec 2019
Sveti Jožef, mož Device Marije Obhajamo god Svetega Jožefa, ki je vzor v polnosti uresničenega moža in očeta, ki živi v tesnem odnosu z Bogom.

Sveti Jožef je deviški mož božje Matere in preblažene Device Marije, pred postavo Jezusov oče. Čeprav mu ni bil oče po telesu, mu je bil oče po srcu in ljubezni.
Kolikor je zanesljivo znanega o sv. Jožefu, je zapisano v evangelijih po Mateju in Luk. Genealogija obeh evangelijev ga uvršča med potomstvo kralja Davida. Čeprav je bil kraljevskega rodu, Jožef ni bil bogat. Po vsej verjetnosti je bil reven, kar je razvidno iz daru zgolj “dveh grlic ali dveh golobov” ob Jezusovem darovanju v templju. Jožefova družina je izvirala iz Betlehema v Judeji, vendar se je on preselil v Nazaret v Galileji, kjer je opravljal tesarsko obrt. Jožef se v evangelijih zadnjič omenja ob Jezusovem obisku templja v starosti približno 12 let. Predvidevamo, da je Jožef umrl že pred začetkom Jezusovega javnega delovanja. Ostale zgodbe v zvezi z njegovo osebnostjo (npr. njegova domnevna visoka starost in ovdovelost v času poroke z Marijo), nimajo realne zgodovinske osnove in so bile ustvarjene z namenom zadovoljiti ljudsko radovednost o podrobnostih iz njegovega življenja. Evangeliji nam kljub skopim podatkom rišejo sorazmerno jasno podobo o Jožefovi osebnosti. Bil je zvest in potrpežljiv mož, pokoren Božji volji glede njegovega življenjskega načrta, ob čemer je sprejel tudi vse spremljajoče težave.
Evangelist Matej ga imenuje “pravičen”, saj je dojel načrt, ki ga je imel Bog z Marijo, in se zavestno vključil vanj tako, da je sprejel, zaščitil in poskrbel za svojo družino. Umrl je v Jezusovem in Marijinem naročju, zato je tudi priprošnjik za srečno zadnjo uro. Mogočni priprošnjik za vse. Če ga je na zemlji klical za očeta sam Bog, mu tudi v nebesih ne bo odrekel nobene prošnje.

Sveti Bernard je o njem zapisal naslednje besede: “Jožef je tisti modri in zvesti služabnik, ki ga je Gospod sam postavil nad sveto Družino, da bo Jezusovi materi podpora in tolažba, Zveličarju rednik in vreden pomočnik pri izvrševanju njegovih namenov na zemlji.”
Vneto je častila sv. Jožefa in veliko pripomogla, da se je v novem veku njegovo češčenje v Cerkvi tako močno razširilo, sv. Terezija Velika. Govorila je: »Ne spominjam se, da bi bila kaj prosila sv. Jožefa, pa bi mi ne bil dal. Ne verjela bi, koliko velikih milosti mi je Bog podelil po posredovanju tega svetnika in iz koliko telesnih in dušnih nevarnosti me je rešil. Drugim svetnikom je dal Bog – tako se zdi – moč, da morejo pomagati le v kakšni posamezni zadevi; tega svetnika pa sem spoznala kot pomočnika v vseh stiskah.”

A kakšen zgled daje sv. Jožef današnjim možem?
Sv. Jožef je drugačen, je vzor v polnosti uresničenega moža in očeta, ki živi v tesnem odnosu z Bogom. Je človek akcije, ki je sad poglobljenega razmišljanja. Je mož, ki ima Boga na prvem mestu, ki razume svojo zaročenko, ki ščiti sveto Družino in vzgaja Božjega Sina.

Naj nam sv. Jožef izprosi, da bodo možje tudi danes v svetu znali odkriti svoje mesto in delali to, kar je prav. Tako bo tudi zaradi njih v svetu več Boga.

Pripravila: UK