Novice
24. februar 2019
Priznanje 'Naša Slovenija 2018' Muzeju jaslic Brezje Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine je že devetič zapored objavilo razpis za priznanje Naša Slovenija. Med letošnjimi prejemniki je tudi Muzej jaslic Brezje.

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine Kultura-Natura Slovenija je že devetič zapored objavilo razpis za priznanja Naša Slovenija 2018. Odbor za izbor in podelitev priznanj, ki ga vodi koroška Slovenka dr. Herta Maurer-Lausegger, je med prejetimi predlogi v štirih kategorijah izbral enajst prejemnikov, med njimi tudi Muzej jaslic Brezje, v kategoriji Raziskovanje in uveljavljanje dediščine.

Razpis za priznanja Naša Slovenija 2018 je bil javno objavljen na »prešerni dan kulture«, 3. decembra 2018, v Križu pri Trstu. Odprt je bil do 8. februarja 2019.
Na naslov gibanja Kultura-Natura Slovenija je do tega datuma prispelo 18 zelo raznolikih predlogov, več kot polovica za kategorijo Zasluge posameznikov ali organizacij. Nekateri predlogi so se nanašali tudi na uspešno, zgledno delo občin, javnih zavodov in raziskovalno delo profesionalcev, ki imajo za svoje delo drugačne pogoje in možnosti, pa tudi vrsto strokovnih oz. stanovskih priznanj ali nagrad.

Odbor za podelitev priznanj se je sestal 15. 2. 2019 v Slovenjem Plajberku na Koroškem. Sestanek je vodila predsednica dr. Herta Maurer-Lausegger. Odbor je iz poslanih predlogov in prilog razbral, da prav vsi nominiranci še kako zaslužijo javno priznanje, spoštovanje in zahvalo. Ker pa je število priznanj Naša Slovenija že vseh devet let omejeno, so bili po tehtnem premisleku izbrani naslednji PREJEMNIKI PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2018:

KATEGORIJA: OHRANJANJE DEDIŠČINE
NACETOVA HIŠA, ga. Natalija Polenec, Puštal – Škofja Loka
CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA, IDRIJA

KATEGORIJA: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE
MUZEJ JASLIC BREZJE
POMNIK MIRU CERJE, Miren
ZAVOD ZA OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE NESSELTAL KOPRIVNIK

KATEGORIJA: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ALI ORGANIZACIJ
VLADIMIR SILIČ, Bled
DRAGICA SOSIČ, skrbnica Kosovelove domačije v Tomaju
ZDRAVKO LIKAR, Kobarid
FRANC KATTNIG

KATEGORIJA: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE
DELOVNA SKUPNOST GEOPARK KARAVANKE
K&K CENTER, Šentjanž

Podelitev priznanj bo v soboto, 6. aprila 2019, v Križu pri Trstu.

Pripravila: AEF