Novice
25. december 2019
'Za nas si, Jezus, se rodil' Danes v Katoliški Cerkvi praznujemo rojstvo Jezusa Kristusa. Z Jezusovim prihodom v zgodovino se je Bog dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka.

»Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16).
Natančen datum Jezusovega rojstva ni znan, čeprav je njegovo rojstvo zgodovinsko dejstvo. Po tem dogodku od 6. stoletja naprej štejemo tudi človeško zgodovino. Čas zimskega solsticija je bil že v predkrščanskih časih obdobje praznovanja in festivalov. Cerkev se je temu prilagodila in obdobju okoli solsticija, ko se dnevi začenjajo daljšati, dala novo vsebino. Ob prihodu nove luči v naravo kristjani praznujemo novo Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. Kakor koli natančen datum Jezusovega rojstva za krščanske veroizpovedi danes ni več bistvenega pomena, pač pa je glavna njegova vsebina: Božji Sin se je učlovečil in prišel na svet, da bi človeštvo odrešil njegovih grehov.

Praznik rojstva Odrešenika smo slovesno praznovali tudi pri vseh svetih mašah v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Osrednjo romarsko sveto mašo ob 10. uri je daroval rektor bazilike, dr. p. Robert Bahčič. Prijeten dan je na Brezje privabil veliko število romarjev, ki so se skozi dan zbirali v ali pred baziliko Marije Pomagaj.
O današnjem evengeliju apostola Janeza, ki na čudovit način izraža skrivnost Učlovečenja, je v pridigi spregovoril p. Robert Bahčič: “Apostol Janez v današnjem evangeliju pove, da je Jezus rojen z Boga. Bog pošilja svojo Besedo preko svojega Sina. Janezov evangelij nam jasno pove, da Beseda označuje edinorojenega Sina, rojenega iz Očeta pred vsemi veki, ki je enega bistva z Očetom: Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. (Jn 1,1-18)
Bog je hotel, da bi ljudje sprejeli to Besedo in z njo življenje, ki je prišlo. A začutil je, da tema ni sprejela življenja, ljubezni. To se ni dogajalo samo v Jezusovem času, ampak je prisotno tudi sedaj. Zato, ker človek ne sklepa svojih rok v molitev. Nima besed, da bi rekel Gospod, prihajaš k meni. Gospod ne bo nikomur nič vzel, ampak bo dal. Tisti, ki so sprejeli besedo, jim je dala moč.
Želim, da bi sprejeli ljubezen, ki prihaja k nam. Da bi nas beseda bodrila in dajala moč. Hrepenimo po ljubezni in moči. Prosimo Marijo, da bi tudi mi sprejemali Božjo besedo v svojem življenju. Molila je, da bi sprejela in razumela Božjo besedo. Ker je imela vero, tudi nam naroča, imejmo vero. Apostol Janez pravi, milost in resnica sta prišla z nebes.
Želim, da bi ob prazniku nas napolnil z Božjim življenjem, da bi prinašali moč.
Obdarjeni smo bili z Jezusovim rojstvom in njegovim prihodom na svet. Ni nam potrebno veliko govoriti, ampak sprejemati. To nas bo najbolj obogatilo, naj nas Gospod obogati s tistim, kar potrebujemo za vsakdanje življenje.”

Božične svete maše ob 11.30 pa so se danes udeležili tudi gluhi iz različnih koncev Slovenije. Željo gluhih, da bi bili s pomočjo tolmačenja deležni slovesne božične svete maše, je rektorju brezjanske bazilike, p. Robertu Bahčiču, prenesla ga. Alenka Šifrer, ki je tudi poskrbela za vso koordinacijo izvedbe. Veseli smo, da smo gluhim in naglušnim lahko omogočili, da so prisostvovali praznični sveti maši, ki jo je daroval dr. p. Viktor Papež. Tolmačila je ga. Špela Uršič Andres. Po sveti maši so si gluhi ogledali tudi Muzej jaslic Brezje.

Pripravila: AEF

Fotografije