Novice
02. avgust 2018
Porciunkulski odpustek Ob prazniku Device Marije Angelske v Porciunkuli lahko v vseh cerkvah, ki jih upravljajo manjši bratje prejmemo porciunkulski odpustek.

Ob današnjem prazniku DEVICE MARIJE ANGELSKE v PORCIJUNKULI lahko v vseh cerkveh, kjer delujejo manjši bratje (frančiškani, minoriti in kapucini) prejmete PORCIJUNKULSKI ODPUSTEK.
Sveti Frančišek je izbral Marijino kapelo v Assisiju za središče svojega reda in zanjo od papeža Honorija izprosil porciunkulski odpustek, ki ga lahko prejmemo ta dan in ga lahko naklonimo tudi svojim rajnim. Odpustek lahko prejmemo, če se srečamo z Bogom v zakramentu sprave, se udeležimo sv. maše in prejmemo obhajilo ter molimo Vero, Očenaš, Zdravo Marijo in Slavo Očetu po namenu svetega očeta.
Omenjeni odpustek je sv. Frančišek izprosil od papeža Honorija, da bi lahko vsi ljudje, tudi tisti, ki si niso mogli privoščiti dragih romanj v svete kraje lahko bili deležni božje milosti. Tako je najprej dobila majhna cerkvica sv. Marije Angelske privilegij za prejem odpustka, kasneje pa se je le-ta razširil na vse cerkve, ki jih upravljamo manjši bratje. Danes lahko odpustek prejmemo tudi v vseh župnijskih in stolnih cerkvah.

Kaj je odpustek?
Odpustki so odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Takšen odpustek pod določenimi pogoji zadobi kristjan zase ali za rajne po službi Cerkve, ki kot srednica odrešenja razdeljuje zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov (prim. KKC 1471-1479.1498).

Stopimo torej v najbližjo cerkev in bodimo deležni božjih milosti.

Pripravila: UK

Fotografije