Novice
12. julij 2018
Vpis jaslic v register nesnovne kulturne dediščine Septembra leta 2017 smo v Muzeju jaslic Brezje pripravili pobudo za vpis jaslic v register nesnovne kulturne dediščine. Veseli smo te dni prejeli pisno potrditev naše pobude.

Slovenski etnografski muzej je v letu 2011 po sklepu Ministrstva za kulturo RS prevzel naloge in obveznosti Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, ki mu jih nalagajo zakonske in pravne podlage s področja kulturne dediščine.
Med naloge Slovenskega etnografskega muzeja sodi tudi evidentiranje in vpis nesnovne kulturne dediščine v register, ki ga vodi koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine.
Septembra 2017 smo v Muzeju jaslic Brezje pripravili pobudo za vpis jaslic v register nesnovne kulturne dediščine. Več kot 400 eksponatov jaslic, ki jih hrani Muzej, je nedvomni dokaz o pomenu tega dela nesnovne kulturne dediščine.
Izdelovanje jaslic iz najrazličnejših materialov je prisotno na območju celotne Slovenije. Vsako območje, njegove značilnosti se odražajo v izdelku, ki je prav zaradi tega unikaten pričavalec območja.
Upodabljanje božičnega dogodka privablja preproste ljudske podobarje in tudi največje umetnike, ne glede na versko prepričanje, da se poglobijo v skrivnost rojstva, družine, topline ter vse to ovekovečijo v različnih oblikah jasličnega ustvarjanja.
Mnogo jasličnega bogastva se je uničilo in razgubilo zaradi svojevrstne krhkosti gradiva, razmer, preseljevanja narodov, nemirov in vojn. Zato so primerki, ki so ostali in so dosegljivi, toliko bolj dragoceni, ker ohranjeno jaslično gradivo dokazuje razširjenost jaslic, predvsem pa navdušenost, strokovnost in prizadevnost jasličarjev, posameznikov in skupin, ki so želeli čim bolj resnično in primerno upodobiti ter ponavzočiti božični dogodek.

V Sloveniji deluje preko 60 različnih skupin, ki se ukvarjajo z izdelavo jaslic. Od ustanovitve Muzeja jaslic Brezje je glavno pobudo prevzela ta institucija. V njej sistematično zbiramo in varujemo bogato kulturno dediščino, predstavljeno v jaslicah.

Izredno smo veseli in ponosni, da bodo tudi jaslice sedaj vpisane v register nesnovne kulturne dediščine.

Pripravila: AEF

Fotografije