Novice
17. junij 2018
»Brez prilike jim ni govoril, svojim učencem pa je posebej vse razlagal« (Mr 4,34) Jezus je v času svojega javnega delovanja velikokrat govoril v prilikah. S pomočjo podob s področja poljedelstva Gospod predstavi skrivnost Besede in Božjega kraljestva.

Tako smo tudi v Božji besedi današnje, 11. nedelje med letom, slišali dve kratki Jezusovi priliki, tista o semenu, ki samo raste in druga o gorčičnem zrnu.
“Seme je Božja beseda, sejalec pa je Kristus. Vsak, kdor ga najde, bo obstal na veke. Aleluja.”
Jezus pozna Ezekielovo prispodobo o odlomljeni veijici, ki jo razširi in razloži s prispodobo o semenu, gorčičnem zrnu, iz katerega zraste velika rastlina.

O današnji Božji besedi je v pridigi romarske svete maše spregovoril tudi rektor bazilike, dr. p. Robert Bahčič. Sveto mašo ob 10. uri je bilo mogoče spremljati tudi preko valov radia Ognjišče.
“Izraelski narod ni ubogal Boga in je bil tako izgnan v sužnost. A Gospod ni pozabil na svoje ljudstvo. O tem spregovori prerok Ezekiel. 'Bog sam bo vzel vejico s cedrovega drevesa in ga podtaknil, pognala bo veje in obrodila sad, postala bo veličastna cedra.’ Kljub krivim potom Bog svoje ljudstvo pripelje nazaj.
Tako tudi nas kljub našim krivim potem pripelje nazaj. Sprejmi Božjo besedo, če jo boš sprejel, boš hodil varno in mirno. Recimo, Gospod, hočem hoditi za teboj, daj mi moči in vere, da bom lahko hodil za teboj. Gorčično seme je majhno, a v njem je tisto, kar je Bog položil vanj; dobrota, ljubezen. Gospod želi, da bi vse to, kar je po njem položeno v nas, obrodilo sadove. A potrebno je sodelovati, veliko moramo narediti sami. Prosimo Marijo, naj vsa naša prizadevanja blagoslavlja po svojem Sinu. Takrat bo tudi naše življenje obrodilo sadove. Zaupajmo v priprošnjo Matere Božje tudi v težkih preizkušnjah, zaupajmo.”

Pripravila: AEF

Fotografije