Novice
30. maj 2018
Obisk kustosa Svete dežele, p. Francesca Pattona Ob 30-letnici delovanja Komisariata za Sveto deželo v Sloveniji se je te dni na obisku Slovenije mudil kustos za sveto deželo, p. Francesco Patton.

S prvim dekretom provincialnega ministra z dne 23. 11. 1988 se je pričelo delo komisarja v slovenski frančiškanski provinci sv. Križa. Popolnoma samostojno delovanje pa se nadaljuje v letu 1992.

Frančiškanska prisotnost v Sveti dežele sega nazaj prav do začetkov reda. Leta 1209 je red ustanovil sv. Frančišek Asiški in se je takoj odprl misijonski evangelizaciji. Na generalnem kapitlju leta 1217, ko je bil red razdeljen na province, je bila rojena provinca Svete dežele. Vsebovala je celotno področje jugovzhodnega zaliva Sredozemskega morja, od Egipta do Grčije.
V provinco Svete dežele je spadala Jezusova rojstna dežela in vsi kraji, kjer se je uresničila skrivnost našega odrešenja. Iz tega razloga je provinca Svete dežele pojmovana kot biser vseh provinc, in potem ko so začeli delovati frančiškanski misijoni, tudi biser vseh misijonov. Ta posebni status se je obdržal do danes, ko obsega področje: Egipt, Jordanijo, Sirijo, Rodos, Ciper, Libanon, Izrael in Palestino.
Papež Janez XXII. je dal provincialu Svete dežele dovoljenje, da je vsako leto poslal v Svete kraje dva brata. Tudi ko so bili kristjani uradno izgnani in opravljali svoj apostolat, kot so pač mogli. Tako lahko razložimo njihovo navzočnost ob božjem grobu tudi v letih od 1322 do 1327.
Leta 1333 so frančiškani pridobili lastništvo nad dvorano zadnje večerje in tam postavili samostan. Istočasno so dobili tudi uradno dovoljenje, da smemo biti liturgični služabniki v cerkvi božjega groba.

Kustos Svete dežele je provincialni minister manjših bratov, ki živijo na Bližnjem Vzhodu. Njegova pristojnost so območja dežel: Izrael, Palestina, Jordanija, Libanon, Egipt (delno), Ciper, Rodos, ob tem pa tudi bdi nad številnimi Komisariati, ki so razpršeni po vsem svetu.

Komisariat za Sveto deželo v Sloveniji je bil ustanovljen pred 30-leti, vodi ga p. Peter Lavrih. Tudi zaradi tega jubileja, je Slovenijo v teh dneh obiskal p. Francesco Patton, ki poklic kustosa Svete dežele opravlja dve leti. Izhaja iz Trenta v Italiji, zato mu tudi naši kraji niso povsem neznani.

Sobratje so mu v treh dnevih njegovega obiska v Sloveniji pripravili zanimivi program, obiskal je nekatere naše znamenitosti (Postojnsko jamo, Brda, ...). Danes pa se je na dnevu province srečal s sobrati frančiškani Slovenske Frančiškanske province Svetega Križa. Srečanje so pripravili v samostanu na Viču, udeležil pa se ga je tudi ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Na srečanju so mu sobratje v spomin na obisk Slovenije poklonili kopijo milostne podobe Marije Pomagaj.

V času obiska Slovenije je p. Francesco Patton prebival pri sobratih v samostanu na Brezjah, kjer mu je gvardijan samostana, p. Robert Bahčič, danes predstavil zgodovino Slovenskega Marijinega narodnega svetišča ter ga popeljal skozi Muzej jaslic.
Po večerni sveti maši v baziliki Marije Pomagaj se je kustos v dvorani nad zakristijo srečal z vitezi Božjega groba ter člani Društva prijateljev Svete dežele. V krajšem predavanju je predstavil zgodovino kustodiata ter vlogo frančiškanov v Sveti deželi. Po predavanju so sledila vprašanja poslušalcev, ki so z velikim zanimanjem spremljali predstavitev p. Francesca Pattona.

Pripravila: AEF

Fotografije