Novice
27. maj 2018
Sprejem v OFS Krajevno bratstvo Frančiškovega svetnega reda Brezje je danes med sveto mašo ob 16. uri medse sprejelo štiri nove člane.

Frančiškov svetni red v Sloveniji obstaja že od prvih začetkov reda, kar je razvidno iz dokumentov ohranjenih v starih samostanskih knjižnicah. Prva krajevna bratstva so nastala ob najstarejših samostanih Frančiškovih bratov pri nas na Ptuju, v Piranu, Ljubljani, Škofji Loki, Celju, Vipavskem križu, ...

V stoletjih je tudi Frančiškov tretji red doživljal obdobja razcveta in tudi leta krize in preganjanja. V dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja je Frančiškov tretji red doživel pri nas svoj vrhunec. V red so vstopili tudi mnogi znani slovenci. Najtežja so bila leta takoj po drugi svetovni vojni, ko so bili bratje in sestre med najbolj preganjanimi in v družbi zasmehovanimi. Spremenjene razmere pri nas in nov položaj redovnikov, bratov frančiškanov, kapucinov in minoritov, ki so se v veliki meri posvečali delu po župnijah so vplivale tudi na delo z Frančiškovim tretjim redom. Velika zahvala gre zato posamenim bratom redovnikom, ki so v tistih letih vztrajali in navduševali nove brate in sestre.

Eno številčnejših bratstev je Krajevno bratstvo Brezje, ki ga vodi duhovni asistent dr. p. Leopold Grčar. V to bratstvo so bili danes popoldan sprejeti štirje novi člani. Med sveto mašo v baziliki Marije Pomagaj ob 16. uri so sprejeli obljube živeti evangeljsko življenje po Vodilu OFS.

Pripravila: AEF

Fotografije