Novice
13. maj 2018
»Gospod je postavil svoj prestol v nebesih.« (Ps 103) Na današnjo nedeljo sredstev družbenega obveščanja obhajamo tudi god Fatimske Matere Božje. Papež Frančišek je za ta dan pripravil poslanico z naslovom "Resnica vas bo osvobodila." (Jn 8,32)

“Jezus naroča svojim učencem, naj bodo eno med seboj, naj se ljubijo. Jezus je za svoje učence veliko molil in prosil, da jih Oče obvaruje hudega. Nesreča se dogodi, ko greh oddalji človeka od Boga. Hudobija mnoge odpelje od Boga. Jezus prosi, da bi verovali v Božjo voljo. Prosi Očeta, da bi bili obvarovani greha. Jezus gleda na vsakega od nas, da bi ostajali povezani z Bogom. ... Oče, poveži jih v resnici. V Svetem pismu pomeni ohranjati Božjo besedo da bomo lahko hodili po poti resnice, ki je Jezus sam. Jezus je življenje daroval za vsakega od nas, da bi imeli spoštovanje do Boga in zaupanje, da lahko stori vsemogočne stvari. ... Pomembna je ljubezen do Boga in bližnjega. Če bo obstajala, bomo obvarovani hudega. prosimo, da bi pred praznikom prihoda Svetega Duha odprli svoje srce, da bi odstranili vse ovire, ki nas oddaljujejo od Boga. Molimo drug za drugega, da bi tudi mi bili obvarovani hudega.
Oče, zgodi se Tvoja volja, ker Ti zaupam, ker Te imam rad.” Je v pridigi pri deseti sveti maši na trgu pred baziliko Marije Pomagaj spregovoril p. Robert Bahčič.
Pri pol enajsti sveti maši, ki jo je daroval p. Viktor Papež, so s petjem sodelovali slovenski izseljenci, solist Lucas Somoza Osterc, baritonist ljubljanske Opere.

Pripravila: AEF

Fotografije