Novice
10. maj 2018
Gospodov vnebohod Današnji praznik Kristusovega vnebohoda izraža našo vero, da je človečnost, ki je skupna vsem nam, po Kristusu vstopila v notranje življenje samega Boga, kar pomeni, da je človek našel svoje večno prebivališče pri Bogu.

Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja.
Pomen Kristusovega vstajenja in trajne navzočnosti med ljudmi je temelj, na katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje. Cerkev po Kristusovem naročilu od zadnje večerje dalje ponavlja besede posvetitve kruha in vina v Kristusovo telo in kri.
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom.
Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov. Kristus je navzoč tedaj, ko skupnost verujočih moli ali poje, v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način v zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost.

Pripravila: UK

Fotografije