Novice
19. marec 2018
Sv. Jožef, mož Device Marija Danes obhajamo god in praznik sv. Jožefa, moža Device Marije in Jezusovega skrbnika, ki je mogočni zaščitnik in priprošnjik tudi v nemogočih zadevah.

Evangeliji ne navajajo niti ene Jožefove besede. Kolikor je zanesljivo znanega o sv. Jožefu je zapisano v evangelijih po Mateju in Luku. Rodoslovje obeh evangelijev v katerih beremo, da je bil pravičen mož, ga uvršča med potomstvo kralja Davida. Čeprav je bil kraljevskega rodu, Jožef ni bil bogat. Iz daru samo »dveh grlic ali dveh golobov« ob Jezusovem darovanju v templju, lahko sklepamo, da je bil najverjetneje reven. Bogatejše družine so bile namreč po judovski postavi dolžne darovati več.
Jožefova družina je izvirala iz Betlehema v Judeji, vendar se je on preselil v Nazaret v Galileji, kjer je opravljal tesarsko obrt. V evangelijih je zadnjič omenjen ob Jezusovem obisku templja v starosti približno 12 let. Predvideva se, da je Jožef umrl že pred začetkom Jezusovega javnega delovanja. Ostale zgodbe v zvezi z njegovo osebnostjo, ki omenjajo njegovo visoko starost in ovdovelost v času poroke z Marijo, nimajo realne zgodovinske osnove in so bile ustvarjene z namenom zadovoljiti ljudsko radovednost o podrobnostih iz njegovega življenja.
Evangeliji nam kljub skopim podatkom rišejo sorazmerno jasno podobo o Jožefovi osebnosti. Bil je zvest in potrpežljiv mož, ki je preudarno in sočutno po judovski postavi izpolnjeval svoje dolžnosti do Boga in do Marije, ko se je ob spoznanju, da je noseča, odločil, da jo »na skrivaj« odslovi. Ko je v sanjah prejel nova navodila, podobno kot so jih nekoč prejemali preroki v stari zavezi, je odgovoril s »poslušnostjo vere«. Jožef je storil natanko to, kar je Gospod od njega pričakoval v vsakem trenutku in vsakem dogodku njegovega življenja. Evangelist Matej ga imenuje pravičen, saj je dojel načrt , ki ga je imel Bog z Marijo, in se zavestno vključil vanj tako da je sprejel, zaščitil in poskrbel za svojo družino.
Sv. Jožef je zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev in krščanskih družin. A je poleg vsega naštetega tudi zavetnik umirajočih, saj je ob predpostavki, da je umrl pred začetkom Jezusovega javnega delovanja, umrl v družbi Jezusa in Marije.
Češčenje sv. Jožefa je med verniki prisotno od vsega začetka, saj mu krščanska tradicija priznava posebno vlogo med svetniki zaradi izredne vloge, ki jo je imel pri varstvu Device Marije in veliki skrbi za vzgojo Jezusa Kristusa. Pobožnost do sv. Jožefa je ostala nespremenjena skozi zgodovino, njegovo varstvo in priprošnja Cerkvi pa sta na posebnem mestu.

Pripravila: Urša Klobučar

Fotografije