Novice
23. december 2018
Gospod bo izpolnil obljubo, že prihaja! Zadnja adventna nedelja govori, da je praznik Gospodovega rojstva res že blizu; četrta svečka na adventnem vencu pomeni, da se luč krepi in zmaguje nad temo.

Na današnjo četrto adventno nedeljo, ki je tik pred praznikom Gospodovega rojstva, evangelij pripoveduje o Marijinem obisku pri sorodnici Elizabeti. Pri tem dogodku ne gre za preprosto vljudnostno dejanje, ampak z veliko preprostostjo predstavljeno srečanje med Novo in Staro zavezo. Ženi, obe noseči, namreč udejanjata pričakovanje in Pričakovanega. V ženah se srečata in prepoznata tudi sadova njunih teles, Janez in Kristus. (papež Benedikt XVI.)
Tudi bazilika Marije Pomagaj je bila na četrto adventno nedeljo polna luči; prižgali smo četrto svečo na adventnem vencu, ob zaključku svetih maš pa so skavti delili luč miru iz Betlehema.

“Besede 'zdrava Marija’ ni najprej izgovoril človek, ampak angel Gabrijel in so najlepše besede, s katerimi pozdravljamo Marijo. Tudi mi te besede izgovarjamo vsak dan v molitvi. 'Blagrovali te bodo odslej vsi rodovi’, tudi te besede nam pred oči postavljajo našo nebeško Mater Marijo. Zato, da bi tudi mi v ponižnosti verovali Bogu samemu.
Iz Betlehema bo izšel veliki knez, ki bo vladal svetu. Vse se je izpolnilo, kar je bilo napovedano v Stari zavezi. V Jezusu in Mariji vidimo, kako sta se oba ponižala pred Bogom, kako sta izpolnila božjo besedo. Želim, da bi ob poslušanju božje besede tudi mi rekli Gospodu, naj se izpolni tvoja beseda.
Naj bomo tudi mi napolnjeni s Svetim duhom. Tako bomo lažje hodili skozi življenje. Molimo Zdrava Marija, Gospod je s teboj. Da bomo tudi na tak način povezani z Bogom.” Je med drugim v pridigi povedal rektor brezjanske bazilike, p. Robert Bahčič.

Ob zaključku svete maše sta skavtinji prebrali poslanico letošnje Luči miru iz Betlehema, ki ima naslov 'Delimo plamen – zanetimo mir’.
Skupaj lahko ustvarimo mogočen ogenj, ki ga ne bo pogasil noben nemir!

Pripravila: AEF

Fotografije