Novice
16. december 2018
Tretja adventna nedelja - Gaudete! Tretja adventna nedelja je imenovana tudi nedelja veselja – “gaudete”. Veselje nad tem, ker Gospod prihaja, da nas napolni z mirom in novimi močmi. Zato je tudi tretja sveča na adventnem vencu svetlejše barve.

Na tretjo adventno nedeljo nas bogoslužje vabi k duhovnemu veselju in sicer z znamenitim odpevom iz spodbude apostola Pavla: »Veselite se v Gospodu zmeraj… Gospod je blizu« (Flp 4,4.5).
To ni neko površinsko ali čustveno veselje, h kateri nas vabi apostol, niti ne tisto posvetno ali potrošniško, marveč gre za pristno veselje, za katero smo poklicani, da odkrijemo njen okus, okus resničnega veselja. To veselje se dotika notranjosti našega bistva, medtem ko pričakujemo Njega, ki je že prišel in prinesel zveličanje na svet, obljubljenega Mesija, rojenega v Betlehemu iz Device Marije. Besedno bogoslužje nam ponuja primeren kontekst, da bi razumeli in živeli to veselje. (papež Frančišek na nedeljo Gaudete l. 2016)

Na tretjo adventno nedeljo na adventnem vencu prižgemo tretjo svečo, ki naj bi bila svetlejše barve, kot ostale tri. Kot izraz veselja, da je Gospod blizu.

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom (Flp 4,4-7)
Bratje in sestre, veselíte se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbíte, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo ter z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki preséga vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.

“Boguslužje današnje, tretje adventne nedelje, lepo povzame drugo berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom: Veselite se v Gospodu! Apostol Pavel je te besede pisal, ko je bil v zaporu. Pisal je o veselju! Težko si predstavljamo, da nekdo v zaporu piše o veselju. Apostol Pavel je bil vesel, ker je Gospod tisti, ki mu daje moč. In prav v tem trenutku nas apostol Pavel spodbuja, da bodimo veseli. Pri tem izpostavi tri pomembne trenutke molitve: molitev naj bo prosilna, slavilna in zahvalna. Zato tudi mi prosimo novorojeno Dete, da nam prinese, kar potrebujemo za življenje.
Tudi Marija je začutila veselje, našla je milost pri Gospodu. Tako kot apostol Pavel. Ne bojmo se, kajti Gospod je vedno z nami!” Je pridigo na nedeljo veselja zaključil rektor brezjanske bazilike, dr. p. Robert Bahčič.

Želimo vam svetlobe polno tretjo adventno nedeljo, da bi se tudi mi, tako kot nas nagovarja apostol Peavel, veselili Gospoda!

Pripravila: AEF

Fotografije