Novice
12. december 2018
Egi Gašperšič častni občan občine Radovljica Skladatelj in zborovodja Egidij Gašperšič je na proslavi praznika Občine Radovljica prejel naziv častnega občana. G. Gašperšič med drugim soustvarja tudi glasbeno podobo bogoslužja v baziliki Marije Pomagaj.

Glasbeni pedagog, skladatelj in zborovodja Egidij Gašperšič je na proslavi praznika Občine Radovljica prejel naziv častnega občana. Ob podelitvi je požel velik aplavz polne Linhartove dvorane. Kot je na proslavi povedal župan Ciril Globočnik, je radovljiška občina dobila novega častnega občana po petnajstih letih – od leta 1995, kar občina Radovljica obstoji v sedanjih mejah in s sedanjo upravno ureditvijo, je občinski svet za častne občane imenoval le štiri velike može iz naših krajev: glasbenika Slavka Avsenika v letu 1997, skladatelja Uroša Kreka v letu 2002, umetnostnega zgodovinarja doktorja Ceneta Avguština v letu 2003 in letos glasbenega pedagoga, skladatelja in zborovodja Egidija Gašperšiča. Po županovih besedah je Egidij Gašperšič ustvarjalec, ki ne želi biti v ospredju, čeprav si to nedvomno zasluži, in je cenjen ter priljubljen tako med svojimi nekdanjimi sodelavci kot med svojimi pevci, ljudi pa z ljubeznijo do glasbe motivira, zbližuje in povezuje.

Scenarist in režiser občinske proslave, Rok Andres, je kulturni spored proslave sooblikoval z nastopajočimi, ki so povezani z Egidijem Gašperšičem, bodisi so bili učenci Glasbene šole Radovljica v času njegovega ravnateljevanja, prihajajo iz njegovih domačih krajev bodisi so tesno povezani z glasbo, tudi na vrhunskem nivoju.
S svojim izjemnim delovanjem na glasbenem in izobraževalnem področju je Egidij Gašperšič pomembno prispeval k ugledu Občine Radovljica in Slovenije. Za svoje delo je že prejel številne nagrade, eno od pomembnih priznanj pa prav gotovo predstavlja dejstvo, da so ga za častnega občana predlagala tako rekoč vsa domača in okoliška kulturna društva in organizacije, tudi Frančiškanski samostan Brezje.
(tekst in foto spletna stran Občine Radovljica)

Pripravila: AEF

Fotografije