Novice
01. december 2018
Svetišče, odprta vrata za novo evangelizacijo V Vatikanu je od 27. do 29. novembra potekal 1. mednarodni simpozij za rektorje in druge sodelavce svetišč, z naslovom »Svetišče, odprta vrata za novo evangelizacijo«. Pripravil ga je Papeški svet za novo evangelizacijo.

Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije vodi nadškof msgr. Rino Fisichella, ki se je septembra na Brezjah udeležil srečanja predstavnikov evropske Mreže Marijinih narodnih svetišč. Že takrat je predstavnike svetišč pozval, da naj se udeležijo simpozija, ki ga pod njegovim vodstvom pripravlja dikasterij za novo evangelizacijo.
Prvega simpozija se je udeležilo preko 600 rektorjev in drugi sodelavcev svetišč iz 42 držav celega sveta, od Južne Amerike, Afrike, Evrope in tudi Azije.
Simpozij je potekal na različnih lokacijah v Rimu, zaradi velikega števila udeležencev so predavalni del umestili v veliko dvorano Papeške univerze v Lateranu, slovesno somaševanje v cerkev Marije Snežne, srečanje s papežem pa je bilo v Kraljevi dvorani (Sala regia) Apostolske Palače.

V uvodnem predavanju, ki ga je msgr. Rino Fisichella naslovil ' Svetišče – središče nove evangelizacije’, je predsednik Papeškega sveta za novo evangelizacijo spregovoril o pomenu svetišč. »Svetišča so kraji, ki niso izbrani od ljudi, ampak vedno sledijo Božjemu dejanju. Bog izbere kraj in čas, na nas pa je, da ta kraj spoštujemo, ga obiskujemo in molimo. Svetišča tako postajajo orodje odrešenja, kraji molitve in spreobrnjenja.
Evangelizacija je primerna vloga in namen svetišč, omogočanje srečanja z Gospodom za vse. Bog vsakemu prihaja na njegov način, temu lahko sledimo na vseh krajih prikazovanj, ki so vedno v domačem jeziku, upoštevajoč lokalno kulturo.«
Msgr. Fisichella je v predavanju prav posebej poudaril pomen romanj, predvsem peš romanj: »Skozi romanje vernik postane del skupnosti. Predvsem je pomembno peš romanje, skozi katerega še bolj doživimo Božjo prisotnost v vseh romarskih središčih. Evangelizirati pomeni dajati smisel življenju. Vsak romar mora spoznati tradicijo, zgodovino svetišča. Tako bo še bolj cenil kraj, kamor je priromal … Iz svetišča se ljudje vrnejo v vsakdanje življenje in to je pravo romanje, ki mu moramo posvetiti pozornost. Kajti, ko se vrnejo na svoj dom, se vrnejo v svoje skupnosti, morajo tudi romarji postati evangelizatorji. Zato jih moramo na to pripraviti.«
Svetišča so živi dokaz božje ljubezni na svetu, so bile besede s katerimi je msgr. Rino Fisichella zaključil svoje predavanje in nas s tem ponovno opozoril na veliko odgovornost, ki jo svetišča nosijo v odnosu do vernikov.

V predavanjih, ki so sledila, smo poslušali predstavitve različnih vidikov dela, problemov in izzivov, s katerimi se srečujejo svetišča po celem svetu. V sredinem dopoldnevu je v baziliki Marije Snežne msgr. Rino Fisichella vodil slovesno somaševanje, ob njem so somaševali vsi prisotni rektorji svetišč. Po sveti maši pa je sledilo nadaljevanje predavanj na Papeški univerzi v Lateranu.

Srečanje se je zaključilo v Vatikanu, kjer so s pričevanji rektorji svetišč iz Lurda, Fatime, Svete dežele, Koreje, Monseratta, Brazilije, Alžirije, Italije in Guadelupe predstavili delo in izzive njihovih svetišč. Po pričevanjih pa smo nestrpno pričakovali avdienco svetega očeta Frančiška.
S pesmijo »Magnificat« smo pričakali papeža Frančiška, ki nas je potem tudi nagovoril.
»Ljudska pobožnost je skupna točka vseh svetišč. Zato moramo pozornost posvetiti prav vsem romarjem, ne samo skupinam, ampak vsakemu posamezniku posebej. Romarji se morajo v svetišču počutiti doma. Svetišče je tudi kraj molitve, tukaj se nam Marija nasmehne, nas sprejme v svoj objem, posluša naše prošnje in briše naše solze. Vsega romarja posebej moramo sprejeti v njegovi osebni molitvi. Ta molitev dela svetišča plodna, saj osebna molitev vedno obrodi sadove.«
Papež Frančišek je v svojem nagovoru poudaril pomen svetišč: »Svetišče je privilegirano mesto usmiljenja. Zato sem v letu usmiljenja želel, da imajo tudi svetišča sveta vrata. Ob tem so izredno pomembni tudi misijonarji usmiljenja, ki so nujni za vsako svetišče. Preko njih se dela usmiljenja realizirajo v vsakem svetišču.«
Ob zaključku nagovora je papež Frančišek blagoslovil vse prisotne: » Prosim Mater Marijo, da vas blagoslavlja in ne pozabite moliti zame v vaših svetiščih. Božja beseda 2. februarja nam govori o srečanju Jezusa z ljudstvom v templju. To srečanje je nujno, če se duhovniki ne srečajo z ljudmi ne moremo pričakovati, da bo delo obrodilo sadove. Svetišča so mistični kraji, hvala vam, da zanje skrbite.« Je nagovor zaključil papež Frančišek.

Po nagovoru se je papež Frančišek želel srečati z vsakim od nas in nam seči v roko. S tem nam je na najboljši možni način postavil zgled, kako se moramo srečati z vsakim romarjem posebej in mu posvetiti pozornost. Papež Frančišek je tako segel v roko preko 600 udeležencem prvega mednarodnega simpozija za rektorje in druge sodelavce svetišč. Njegov blagoslov je spodbuda za nadaljnje delo v svetiščih po vsem svetu.

Prvega mednarodnega simpozija za rektorje in druge sodelavce svetišč smo se udeležili dr. p. Robert Bahčič, rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča Brezje, dr. Andreja Eržen Firšt, direktorica Romarskega urada Brezje ter p. Ivan Arzenšek, rektor bazilike Petrovče.

Pripravila: AEF

Fotografije