Novice
04. november 2018
Hvala večnemu Bogu! Danes v Cerkvi na Slovenskem obhajamo zahvalno nedeljo. Danes je dan zahvale, ne samo za dobrine, ki jih prejemamo, ampak tudi za dobre ljudi, ki nas obkrožajo.

Mogočno je zadonela zahvalna pesem ob zaključku svetih maš pri Mariji Pomagaj. Številni romarji iz vseh koncev naše domovine so napolnili baziliko Marije Pomagaj, osrednje romarske svete maše ob 10. uri se je udeležilo preko 800 romarjev.
Rektor brezjanske bazilike, dr. p. Robert Bahčič, se je v nagovoru romarjem navezal na današnjo božjo besedo, ki nam govori o Ljubezni. Z osredotočenjem na ljubezen je krščanska vera sprejela to, kar je bilo jedro izraelske vere, vendar je temu jedru pridala novo globino in širino.
“Če ni ljubezni do Boga in bližnjega ni nič vredno. Jezusova daritev na križu je odvzela vse grehe, to je lahko storila le Njegova daritev. Jezus ponavlja besedo Boga, 'Poslušaj Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod.’ (Mr 12, 29) V našem srcu je velikokrat razklanost, koga poslušati, komu biti pokorni in koga ljubiti? Jahve je naročil izraelskemu ljudstvu, da naj ga posluša, on prinaša edinost v srca. Da ga imamo radi od znotraj in ne le odzunaj. Notranji nagib naj nas prinese do tega, da se Bogu zahvalimo. Jezusova daritev na križu je bila največji dar, ki smo ga deležni. Moramo biti hvaležni za daritev svete maše, da smemo skupaj z Marijo slaviti nebeškega Očeta. Naj nam Ona izprosi, da je naše srce nedeljeno, da bi ljubili Boga in bližnjega. Amen.”

Pri deseti sveti maši so s petjem na koru sodelovale pevke septeta Izvir, gospe, ki so kot dekleta včasih pele na koru brezjanske bazilike.

Na današnji dan bodimo še prav posebej hvaležni za vse dobrine, ki jih prejemamo od našega Očeta, za ljudi, ki nas obkrožajo, za to, kar imamo in smo!

Pripravila: AEF

Fotografije