Novice
30. november 2018
Sv. Andrej, apostol Danes obhajamo god sv. Andreja, ki je bil podobno kot njegov brat Simon Peter deležen posebne Kristusove bližine.

Apostol Andrej je bil brat Simona Petra, prvega papeža. Evangelist Janez poroča, daje bil Andrej poklican za Jezusovega učenca prej kot Peter. Jezusa je spoznal, ko je bil z Zebedejevim sinom Janezom med učenci Janeza Krstnika. Nekega dne je prišel mimo Jezus in Krstnik je dejal: »Poglejte božje Jagnje!« Andrej in Janez sta šla za Jezusom, ki ju je vprašal, kaj hočeta. Dejala sta mu: »Učitelj, kje stanuješ?« Odgovoril jima je, naj gresta z njim, pa bosta videla. Šla sta in pri njem ostala do večera. Jezus ju je s svojo karizmo osvojil in zvečer, ko je prišel domov, je Andrej dejal svojemu bratu Petru: »Našli smo Mesija!«

Apostol Andrej je bil doma iz Betsajde ob Genezareškem jezeru in se skupaj z bratom Simonom Petrom preživljal z ribištvom. Ne vemo, ali je bil Andrej starejši kot Peter, ali je bil poročen ali samski, ker to niti ni pomembno za njegov apostolski poklic. Odločilnega pomena je bilo dejstvo, da je bil pripravljen pustiti vse in iti za Jezusom. V času Jezusovega javnega delovanja evangeliji omenjajo Andreja ob treh priložnostih. Prvič se ga omenja, ko so bili Peter, Andrej in Jakob z Jezusom na Oljski gori, in ga spraševali, kdaj se bo izpolnila njegova napoved o razdejanju Jeruzalema. Naslednjič se Andreja omenja, preden je Jezus nasitil pet tisoč mož. Takrat je Andrej pokazal na dečka, ki je imel pet ječmenovih hlebov in dve ribi. A zadnja omemba apostola je bila, ko so pogani (Grki) želeli videti Jezusa. Takrat je Andrej to njihovo željo sporočil Jezusu.
Na stara leta je bil škof v grškem mestu Patras, kjer je med preganjanjem rimskega cesarja Nerona prišel pred sodišče. Po bičanju je bil obsojen na smrt na križu, postavljenem v obliki črke X.
Različna izročila navajajo, da je bil oznanjevalec evangelija vse do konca. Ko je privezan z vrvmi že visel na svojem križu, je z njega še dva dni nagovarjal množice, ki so se zbirale okoli njega, vse dokler ni izdihnil. Tisoči so prisluhnili njegovim besedam. Iz Patrasa so njegove posmrtne ostanke prenesli v Carigrad, prestolno mesto vzhodnorimskega cesarstva, ki se je oklicalo za »drugi Rim«. V tem mestu naj bi Cerkev ustanovil »prvo poklicani« apostol Andrej.
Relikvije sv. Andreja so med četrto križarsko vojno prepeljali v Amalfi na jugu Italije in kasneje v Rim. Med tretjim zasedanjem drugega vatikanskega koncila (1964) je papež Pavel VI. to dragoceno relikvijo vrnil grški Cerkvi.
Apostol Andrej je upodobljen s križem v obliki črke X. Za svojega zavetnika so si ga izbrali ribiči, mesarji in vrvarji. Priporočajo se mu v raznih boleznih, posebej pri rdečkah.
Poleg poševnega križa, bolj poznanega kot Andrejev križ, so njegovi atributi še riba, ribiška mreža in vrv.

Ob današnjem prazniku iskreno čestitamo vsem Andrejem in Andrejam ter tudi faranom župnije svetega Andreja Mošnje, v katero spadajo tudi Brezje.

Pripravila: UK