Novice
06. oktober 2018
Priznanje Romarskemu uradu Brezje Ob brezjanskem krajevnem prazniku je Krajevna skupnost Brezje Romarskemu uradu Brezje podelila priznanje oz. zahvalo za lepo urejenost Romarskega urada, njegove zunanjosti ter promocijo Brezij.

Svet Krajevne skupnosti Brezje, ki ga vodi predsednik Izidor Arih, je na svoji zadnji seji sprejel sklep, da se Romarskemu uradu Brezje zahvali za urejenost Romarskega urada in našo skrb za promocijo Brezij tako doma kot tudi v tujini.
Ob krajevnem prazniku je Krajevna skupnost Brezje pripravila različne prireditve, razstavo domačih izdelkov v domu krajanov, vaške igre, praznovanje pa so sklenili s proslavo in podelitvijo priznanj v domu krajanov Brezje. Prireditve se je udeležil tudi župan občine Radovljica, g. Ciril Globočnik, ki je prisotne krajane tudi nagovoril. Pohvalil je uspešno delo krajevne skupnosti ter njihovo željo po povezovanju s številnimi podjetji in organizacijami v krajevni skupnosti.
Krajevni skupnosti Brezje ter njenemu predsedniku, g. Izidorju Arihu, se zahvaljujemo za priznanje in upamo, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali z uspešnim sodelovanjem.

Pripravila: AEF

Fotografije