Novice
14. oktober 2018
»Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« (Mr 10,17-30) S tem vprašanjem se začenja kratek pogovor, zapisan v evangeljskem odlomu 28. nedelje med letom.

Človek lahko vse svoje življenje preživi tako, da životari, da rešuje svoje težave z začasnimi ukrepi, da se znajde iz dneva v dan, da preživlja svoje življenje, ne da bi živel zares, v polnosti. Človek je lahko tudi vernik, član Cerkve, od katere nikoli ne odpade, pa vendar v njej ždi kot nekakšen slepi potnik, brez osebne pobude in brez prevzemanja odgovornosti. Možno je tudi, da se kdo strogo drži temeljnih zapovedi, obenem pa se prereka z Bogom, da bi mu čim manj dal in od njega čim več prejel. Vse to ni prava pot, zlasti ne za mladega človeka, ki hrepeni po pristnem življenju. Vsak izmed nas, verujočih, je poklican, da postaja vedno mlajši v duhu, vedno bolj zagnan, vedno bolj pripravljen za dokončni in odločilni odskok v večno upanje. Zaradi tega Jezus svojemu sogovorniku ponuja skrajno korenito rešitev. Vredno se je odpovedati vsemu, kar ovira duhovno rast, splača se pretrgati vse okove, ki nam onemogočajo polet, imeti bogastvo je dobro samo, če ga znamo uporabljati, ne pa če mu služimo. Toda obstajajo tudi druga bogastva, ki niso premoženjska, kot so naši običaji, celo izročilo, ki nam v danem trenutku postane ovira za našo duhovno rast in za rast Cerkve. Kdor zares ljubi krščansko izročilo, bo vedel, da je v jedru naše vere temeljnega pomena popolna razpoložljivost, pripravljenost na sleherno žrtev, da bi napredoval, osrečeval druge in tako postal srečen, ne pa potrt in žalosten. (Magnifikat)
V zgodovini Cerkve je veliko zgledov bogatih oseb, ki so lastne dobrine upravljale na evangeljski način in dosegle svetost.
Naj nam Devica Marija pomaga z veseljem sprejeti Jezusovo povabilo, da bomo vstopili v polnost življenja.
Blagoslova polno nedeljo vam želimo ter naj v nas raste vera in zaupanje v našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Pripravila: UK

Fotografije