Novice
20. januar 2018
Ekumensko bogoslužje v baziliki Marije Pomagaj "Vsak kristjan naj se trudi, da bo čim bolj podoben Kristusu." Je v pridigi pri ekumenskem bogoslužju v baziliki Marije Pomagaj poudaril vladika Nikola Kekić.

Med 18. in 25. januarjem obhajamo teden molitve za edinost kristjanov. V baziliki Marije Pomagaj smo teden molitve za edinost kristjanov obeležili z ekumenskim bogoslužjem, ki ga je vodil vladika Nikola Kekić. Ob njem so somaševali dr. p. Viktor Papež, gospod Anton Štrukelj ter o. Mihajlo Jozafat Hardi, duhovnik grkokatoliške cerkve v Metliki. Na koru je bogoslužje spremljal Slovenski ekumenski zbor, ki je leta 2014 praznoval 10-letnico delovanja.
Bogoslužje je potekalo po liturgiji Janeza Zlatousta, ki je najbolj razširjena izmed treh, ki se uporabljajo v katoliških Cerkvah bizantinskega obreda, prav tako pa tudi v pravoslavni Cerkvi. Najverjetneje gre za poenostavljeno in skrajšano liturgijo sv. Bazilika Velikega. Obe pa sta povezani z zgodnejšo liturgijo svetega Jakoba. Bizantinsko bogoslužje veliko bolj poudarja Kristusovo vstajenje kot smrt, prav zato so bogoslužja zelo slovesna, vsi deli bogoslužja so peti, nikoli ne manjka kadila, sveč, liturgična oblačila pa so zelo bogata.

V uvodu v bogoslužje je vladiko, somašnike ter vse ostale romarje pozdravil dr. p. Viktor Papež in prestavil namen današnjega bogoslužja, da skupaj zbrani molimo za edinost kristjanov.
Po uvodu je sledilo bogoslužje po vzhodni liturgiji, ki ga je spremljal Slovenski ekumenski zbor. V nagovoru je vladika Nikola Kekić navzoče najprej nagovoril v hrvaškem, nato pa spregovoril v slovenskem jeziku. “Ko je apostol Pavel pisal kristjanom v Korintu svoje prvo pismo, je imel za to poseben vzrok. Zvedel je namreč, da so med njimi prepiri. Med verniki je nastalo več strank – eni so se imeli za Pavlove, drugi Petrove, spet druge je vodil neki Apolo. Bila je še ena skupina, ki se ni pridružila nikomur, ampak so hoteli biti samo Kristusovi. Zato Pavel v pismu vse skupaj prosi, naj bodo edini v mišljenju in naj med njimi ne bo razprtij. Kajti Kristus je bil eden, ne razdeljen; samo on je bil križan in v njegovo ime so vsi krščeni. Če torej nočejo, da bi Kristusov križ izgubil moč, naj se spravijo med seboj in naj bodo enotni.”
Vsi časi krščanstva so imeli težave z edinostjo, zato se moramo vsi prizadevati, da smo čim bolj podobni Kristusu, da med nami ne iščemo razlik, ampak enakost in edinost.
“Needinost cerkva kot jo poznamo danes (katoliška, pravoslavna) so že v preteklosti poskušali na različne načine odpraviti. Že Jezus sam je apostolom naročal, naj bodo vsi eno. ... Bratje in sestre, naj bo prihodnost ekumenizma kakršnakoli – eno pravilo bo vedno veljalo: Vsak kristjan naj se trudi, da bo čimbolj podoben Kristusu. Bratska ljubezen in sožitje – to je naš vsakdanji ekumenizem in pri tem lahko vsak od nas nekaj naredi tudi za večjo edinost Kristusove Cerkve” je pridigo zaključil vladika Nikola Kekić.

Po obhajilu je je sledila zahvala za “Kristusove, božje, svete, prečiste, nesmrtne, nebeške in oživljajoče velike Skrivnosti” in odslovitev ter blagoslov.
Ob koncu bogoslužja se je g. Uroš Pavković, grkokatoliški bogoslovec, zahvalil vladiki in ostalim somašnikom za sodelovanje pri slovesnem bogoslužju. Prav posebej pa se je zahvalil rektorju bazilike, dr. p. Robertu Bahčiču, za dolgoletno prijateljstvo in gostoljubnost.
K Mariji Pomagaj so namreč priromali tudi z zahvalo za 240. obletnico ustanovitve škofije. Sedež škofije je v Križevcih na Hrvaškem, pokriva ozemlje Hrvaške, Slovenije ter Bosne in Hercegovine za katoličane bizantinsko-slovanskega obreda.

Hvala Bogu, da smo skupaj z grkokatoliki lahko molili za edinost kristjanov.

Pripravila: Andreja Eržen Firšt

Pridiga vladike Nikole Kekića

Prenesi MP3 datoteko

Fotografije