Novice
21. september 2017
Sv. Matej, apostol in evangelist Jezus je zagledal pri mitnici moža, Mateja po imenu. Rekel mu je: »Hodi za menoj!« Matej je vstal in šel za njim.

Na današnji dan, ko goduje sv. Matej apostol in evangelist, se pri maši bere odlomek iz evangelija po Mateju, ki pripoveduje, kako je Jezus poklical moža. Mož je takoj pustil svojo službo in šel za njim.
Matej ali Levi je bil Jud, zasramovan pobiralec davkov, ki se je spreobrnil od svojega grešnega življenja, ko mu je Kristus spregovoril v Kafarnaumu.
Dejstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po Palestini, vpijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Po Jezusovi smrti, vstajenju in vnebohodu si je zadal nalogo, da svoje rojake prepriča, da je Jezus iz Nazareta pravi Mesija, ki so ga napovedovali preroki stare zaveze.
Apostolu Mateju pripisujejo avtorstvo prvega evangelija. Svoj evangelij začenja z Jezusovim rodovnikom, v katerem ga prikazuje kot Davidovega potomca. Trudi se prikazati, kako nauk postave in prerokov dobi svoj vrhunec v Kristusu.
Staro izročilo pravi, da je apostol Matej dolgo časa deloval v Etiopiji , kjer je spreobrnil veliko ljudi. Umrl je mučeniške smrti med obhajanjem svete daritve.
Za časa papeža Gregorija VI. (1046) so njegove posmrtne ostanke prenesli v italijansko mesto Salerno. Njegov grob je na ogled v kripti tamkajšnje stolnice in še vedno obiskan s strani številnih romarjev.
Apostola Mateja upodabljajo s človekom ali z angelom kot simbolom prvega evangelija (po videnju preroka Ezekijela), s knjigo, z mečem ali s sulico (orodjem mučeništva), pa tudi z mošnjo in računsko deščico, kakršno so imeli cestninarji.

Pripravila: Urša Klobučar

Fotografije