Novice
10. september 2017
23. nedelja med letom »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)

V evangeliju današnje, 23. nedelje med letom, Jezus poglablja misel preroka Ezekiela o bratskem opominjanju. O današnji Božji besedi je pri pridigi spregovoril tudi rektor brezjanske bazilike, dr. p. Robert Bahčič. “Že prerok Ezekiel je svaril svoje ljudstvo. Niso ga poslušali, ko jim je rekel, da se morajo vrniti na pravo pot. Bog mu je naročil, da mora povedati Božjo besedo. Preroku ni bilo lahko, v Božjem imenu je moral spreobračati ljudstvo. 'Vztrajaj in opominjaj!’ Tudi v našem življenju je težko opozarjati in opominjati. Kako reagirati na zagrenjenost in sovraštvo, da bo prav? Da bomo dosegli tisto, kar z opominjanjem želimo? Najprej z besedo, ki mora biti polna ljubezni. Potem z zgledom, ki mora odgovarjati temu, kar želimo. Zgled je pomemben, ker dopolnjuje besedo.
Nad vsem pa je molitev, ki mora biti vztrajna. Velikokrat se ne da ničesar storiti, a ne smemo obupati, kajti molitev vselej pomaga. Potrebno se je potruditi. Nebeška Mati je v Kani Galilejski rekla, vse, kar bo Jezus rekel, storite. Tako naroča tudi nam, če bomo ohranjali te besede, bomo nagrajeni. Prosimo milosti in moči, da bi si znali med seboj pomagati. Potem Božji blagoslov ne bo odšel od nas. Naj vam Devica Marija v vsakdanjem življenju izprosi milosti. Amen.” Je pridigo zaključil p. Robert Bahčič.

Pripravila: AEF

Fotografije