Novice
29. avgust 2017
Mučeništvo Janeza Krstnika "Zahvaljujmo se Gospodu za Janeza Krstnika, Kristusovega glasnika in preroka! Življenje je daroval kot mučenec za resnico in pravico."

Sveti Janez Krstnik je, po besedah papeža Benedikta XIV., predhodnik Jezusa Kristusa. 29. avgusta se spominjamo njegove mučeniške smrti.
Evangelista Matej in Luka poročata, kakšno oceno je o današnjem slavljencu izrekel Jezus: »Resnično, povem vam: med rojenimi od žene ni vstal nobeden večji ko Janez Krstnik.« Janez je bil torej večji kot vsi očaki in preroki stare zaveze: prvim so bile dane obljube o Odrešeniku, drugi so Mesija napovedovali. Janez Krstnik pa je bil Mesijev predhodnik, videl ga je s telesnimi očmi, ga predstavil ljudstvu in ga tudi krstil. Razumljivo torej, zakaj Cerkev tega velikega moža proslavlja z dvema praznikoma, ki slavita njegovo dvojno rojstvo: 24. junija obhaja slovesni praznik njegovega rojstva za ta svet in za poslanstvo Jezusovega predhodnika, danes, 29. avgusta, pa se spominja njegovega mučeništva, njegovega rojstva za nebesa.
Janez Krstnik nas s svojo osebnostjo, s svojim javnim nastopom in s svojim mučeništvom prevzema zaradi svoje možatosti in poguma. Njegova vest mu je bila edino veljavno vodilo. Da bi ga prisilili k molku, so mu morali odsekati glavo. Staro ime današnjega godu je 'obglavljenje Janeza Krstnika’, v ljudskem jeziku tudi 'Janez brez glave’.
(povzeto po: http://revija.ognjisce.si)

Pripravila: AEF

Fotografije