Novice
15. maj 2017
Devetdnevnica k Mariji Pomagaj Danes pričenjamo devetdnevnico pred praznikom Marije Pomagaj, 24. maja.

“K tebi torej, o Marija Pomagaj, prihajam z zaupno prošnjo, da me ne zapustiš v stiskah, ki me tarejo. Zaradi njih je moja duša v zbeganosti in smrtnem strahu obupa. Razsvetli in ogrej me; razsvetli in pokrepčaj me, prosim, pomagaj še meni v tej stiski in dušni tegobi … Zaupam v tvojo vsemogočno priprošnjo pri svojem Sinu, da mi boš pomagala.
Spomni se, Marija pomagaj, da si naših src kraljica, otroku svojemu pomagaj, izkaži se mi pomočnica.”

(prvi dan Devetdnevnice k Mariji Pomagaj, ki jo je leta 1945, dva meseca pred koncem druge svetovne vojen, napisal p. Otmar Vostner. Ponatisnili smo jo v jubilejnem letu 2014).