Novice
30. april 2017
3. velikonočna nedelja "Začel je z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. (Psalm 78, 1-5)

Evangelij današnje tretje velikonočne nedelje je znana pripoved o dveh učencih na poti v Emavs (prim. Lk 24, 13-35). V njej je, da sta dva Kristusova učenca, dan po soboti, torej tretji dan po njegovi smrti, žalostna in potrta zapustila Jeruzalem ter se namenila v bližnjo vas imenovano Emavs.
“Velikokrat v življenju smo tudi mi podobni tema razočaranima učencema. Strah je napolnil njuno srce. To se velikokrat dogodi tudi nam, ko strah napolni naše srce. Takrat se jezimo, da nas je Gospod zapustil. A Gospod vedno hodi z nami. Evangelist nakaže rešitev za ta dva učenca in tudi za nas. Moramo se okleniti Jezusa, čeprav Njegove bližine ne čutimo. Božji načrt za nas spoznamo po prebiranju Božje besede, Gospodova bližina je najbolj prisotna pri daritvi svete maše. Gospod nas ne zapusti, vabi nas, da smo v molitvi združeni z njim in da se z njim združimo tudi v zakramentu sprave – spovedjo. Bodimo podobni kralju Davidu iz prvega današnjega berila, ki pravi: '‚Vedno vidim pred seboj Gospoda, ker je ob moji desnici, da ne omagam. Zato se moje srce veseli in moj jezik raduje
in v upanju bo počivalo moje telo. Saj moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvi in svojemu Svetemu ne boš dal trohneti.’ (Apd 2,25-27).
Glejmo vstalega Gospoda, ki je med nami, je ob nas. Da bomo vstali tudi mi in bomo skupaj z Gospodom hodili v vsakdanjem življenju.” Je v nagovoru številnim romarjem, ki so se udeležili desete svete maše pri Mariji Pomagaj, spregovoril rektor brezjanske bazilike, dr. p. Robert Bahčič.

Pripravila: AEF

Fotografije