Novice
03. april 2017
Nova evangelizacija prek romarskih svetišč V soboto, 1. aprila, je bilo objavljeno pismo papeža Frančiška, v obliki Motu proprij, z naslovom "Sanctuarium in Ecclesia".

S pismom Motu proprij, ki nosi naslov Svetišča v Cerkvi, so bile pristojnosti nad romarskimi svetišči prenesene na Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. Sveti oče, potem ko razloži pomen romarskih svetišč za evangelizacijo, podrobno razloži, kakšne pristojnosti ima omenjeni dikasterij glede romarskih svetišč:
a) vzpostavitev mednarodnih svetišč in odobritev njihovih statutov po kanonih 1232-1233 ZCP;
b) študij in udejanjanje postopkov, ki spodbujajo evangelizacijsko vlogo svetišč in gojenje ljudskih pobožnosti v njih;
c) pospeševanje organske pastorale svetišč kot gonilnih središč nove evangelizacije;
d) pospeševanje narodnih in mednarodnih srečanj za spodbujanje skupnega dela pri prenovi pastorale ljudskih pobožnosti in romanj h krajem pobožnosti;
e) pospeševanje posebne formacije pastoralnih delavcev po svetiščih ter krajih ljudske pobožnosti in čaščenja;
f) bedenje nam tem, da bo romarjem v teh krajih ponujena primerna ter na nivoju duhovna in cerkvenostna oskrba, ki bo omogočala čim večje osebnostne sadove te izkušnje;
g) kulturno in umetnostno ovrednotenje svetišč glede na via pulchritudinis (pot lepote), kot poseben način evangelizacije, ki jo ima Cerkev.

K pomembnejšim romarskim svetiščem sodi tudi Slovensko Marijino narodno svetišče, zato se najnovejši dokument papeža Frančiška nanaša tudi na naše nacionalno Marijino svetišče.

Pripravila: AEF

Fotografije