Novice
23. marec 2017
Muzej jaslic Brezje član Skupnosti muzejev Slovenije Skupnost muzejev Slovenije je organizacija slovenskih muzejev in galerij, ki s svojim delovanjem predstavlja in promovira slovenske muzeje. Od danes je član skupnosti tudi Muzej jaslic Brezje.

Nekaj slovenskih muzejev je, z namenom povezovanja in uresničevanja skupnih ciljev in potreb, leta 1970 ustanovilo Skupnost muzejev Slovenije. Uradno je bila vpisana v sodni register leta 1979 kot društvo, danes pa deluje kot skupnost javnih zavodov. Od vsega začetka je to neprofesionalna organizacija, ki danes povezuje 68 slovenskih muzejev in galerij, v njej pa prostovoljno delujejo predstavniki muzejev – članov.
Po statutu skupnosti so lahko njeni člani le muzeji, ki ustrezajo mednarodni definiciji muzeja. Od današnje redne letne skupščine Skupnosti muzejev Slovenije, ki je potekala v Narodnem muzeju Slovenije, je član skupnosti tudi Muzej jaslic Brezij. Na članstvo v združenju slovenskih muzejev smo izredno ponosni in se zahvaljujemo za zaupanje, izkazano našemu muzeju.

Pripravila: AEF

Fotografije