Novice
08. februar 2017
Romanje z Brezij v Vrbo Ob slovenskem kulturnem prazniku smo se spomnili številnih, ki so bogatili in ustvarjajali slovensko kulturo. Z Brezij smo že tretje leto romali v Vrbo.

Tudi letos smo slovenski kulturni praznik obeležili z romanjem od bazilike Marije Pomagaj na Brezjah k rojstni hiši Franceta Prešerna in škofa Antona Vovka v Vrbi.
V romanju od bazilike Marije Pomagaj do Vrbe smo počastili spomin na dr. Prešerna ter škofa Vovka.
Pot nas je vodila po stari romarski poti, ki je povezovala Brezje in Vrbo ter vodila naprej na Višarje, na njej smo spoznavali tudi druge pomembne osebnosti, ki so se rodile v vaseh pod Stolom.

Po sveti maši, ki jo je v baziliki Marije Pomagaj daroval p. Polikarp Brolih, smo se romarji zbrali pred baziliko in se pod vodstvom gospe Mire Novak podali proti Vrbi. Na romanju nas je spremljal tudi rektor bazilike, dr. p. Robert Bahčič.
Z Brezij nas je pot sprva vodila skozi Noše, Črnivec, mimo Spodnjega in Zgornjega Otoka, Dvorske vasi do Zgoše, kjer smo se v Pekarni Resman, okrepčali z domačimi dobrotami in toplim čajem. Stara cesarska cesta nas je vodila na Rodine, do več kot 400 let stare rojstne hiše Janeza Jalna. Hiša, ki stoji ob cerkvi sv. Klemena, je nekdanja mežnarija, mežnar je bil tudi Jalnov oče. Hudomušne prigode iz Jalnovega življenja nam je predstavil Jalnov nečak, gospod Janez Mulej.
V Doslovčah nam je oskrbnica Finžgarjeve rojstne hiše, gospa Petra, predstavila življenja Frana Saleškega Finžgarja. Pot nas je vodila naprej do Breznice, kjer stoji čebelnjak Antona Janše.
Romanje smo sklenili v Vrbi, rojstni vasi dr. Franceta Prešerna ter škofa Antona Vovka. Anton Vovk se je rodil v isti hiši kot 100 let prej pesnik France Prešeren. Anton je bil Prešernov pranečak, saj je bila njegova stara mati Marija Vovk (Mina) Francetova sestra. V rojstni hiši obeh velikih mož nam je Mira Novak predstavila njuno življenje in povezanost z domačo vasjo.
Romanje smo sklenili z obiskom cerkve svetega Marka v Vrbi, kjer smo se našim priprošnjikom zahvalili za lepo doživetje in uspešno zaključeno romanje.

Pripravila: AEF

Fotografije