Novice
19. februar 2017
7. nedelja med letom »Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka?« (Mt 5,46).

V Božji besedi današnje sedme nedelje med letom nas Kristus uči ljubiti sovražnike.
“Slišali ste, da je bilo rečeno: ‚Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika!‘ Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci vašega Očeta, ki je v nebesih. Zakaj on veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Ali ne delajo tega tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Ali ne delajo tega tudi pogani? 48 Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.” (Mt 5,43-48)

Z naviezno protislovnimi in komajda razumljivimi izrazi Jezus poskuša sporočiti ljudem Božjo misel. Zlu se najbolje zoperstavlja tisti, ki se mu ne podreja in obenem nanj ne odziva z zlom. Kdor ima svojega bližnjega tako rad, da bo raje od njega prejel še en udarec, kot da bi mu vrnil z udarcem, ima največjo možnost, da v njem obudi pokopano ljubezen.
(povzeto po Magnificat, februar, str. 248)

Na današnjo 7. nedeljo med letom smo poslušali prvi del pastirskega pisma slovenskih škofov, ki nosi naslov Sveti krst je velik Božji dar za vsakega izmed nas.

Pripravila: AEF

Fotografije