Novice
26. november 2017
Jezus Kristus, Kralj vesoljstva Cerkveno leto v katoliški Cerkvi zaključujemo na praznik Jezusa kristusa, Kralja vesoljstva. Naslednjo nedeljo bomo vstopili v adventni čas.

Cerkev je Kristusa za kralja vesoljstva priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s tem poudarjala, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, zlasti po svojem vnebohodu, najvišjo čast in oblast nad človeštvom in zgodovino.
Božje kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev človekovega hrepenenja po Bogu in željo, da bi mogel biti združen in povezan z Bogom. To kraljevanje je presežen Božji dar. Ob dovršitvi sveta se bo Kristusovo gospostvo z njegovim drugim prihodom razodelo v dokončnem odrešenju ljudi in v preoblikovanju ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov prihod za kristjane ni razlog za strah in tesnobo, ampak predvsem povod za upanje, veselje in hrepenenje. Dnevi Kristusovega življenja nas spomnijo na Kristusovo darovanje za ljudi in njegovo poslanstvo na zemlji, praznik Kristusa Kralja pa na zgodovino odrešenja in (ne)vidno Božje delovanje v času.
(povzeto po www.katoliska-cerkev.si)

“Gospod zbere svoje ljudstvo kakor dobri pastir. Ga opozarja, da se drži pravil. V današnjem prvem berilu smo slišali, kako prerok Ezekiel napoveduje prihod dobrega pastirja, ki bo zbral ljudi. Napoveduje Jezusa, ki je prišel v tišini in skromnosti. Gospod, ki je prišel, je moral veliko pretrpeti, a prinesel nam je življenje. Želel je, da se zbiramo okrog Njega, dobrega pastirja, ki kraljuje lahko tam, kjer ga človek sprejme.
Moramo znati sprejemati drug drugega, potem je pri nas Božje kraljestvo. Potrebno je ljubiti tako Boga kot tudi bližnjega. To nam je najbolje pokazal Jezus. Moramo se zavedati, da je vse, kar dobrega storimo sočloveku, poplačano v nebesih. Kot pravi evangelist Matej v današnjem evangeliju: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.
Želim, da Gospod v svojih zakramentih vnaša v naše srce svoj mir. Potem bomo tudi mi lahko širili Njegovo kraljestvo. Ob tem naj nam stoji ob strani tudi naša nebeška mati Marija.” Je pridigo na praznik Jezusa Kristisa, Kralja vesoljstva zaključil rektor brezjanske bazilike, dr. p. Robert Bahčič.

Želimo vam obilo blagoslova v zadnjem tednu cerkvenega leta!

Pripravila: AEF

Fotografije