Novice
09. junij 2016
Četrtek 10. tedna med letom Danes godujeta sv. Primož in Felicijan. Tudi na današnji dan so k Mariji Pomagaj priromale različne skupine romarjev.

O življenju bratov in mučencev Primožu in Felicijanu vemo le malo. Bila sta rimska državljana in zaradi krščanske vere za Dioklecijana obglavljena. Staro poročilo trdi, da sta bila rodna brata, doma v Sabinskih gorah. Še mlada sta prišla v Rim, kjer so ju poganski duhovniki naznanili oblastem kot kristjana. Junaško sta prenesla mučenja in bila nato obglavljena. Rim ju je zelo častil v baziliki na Nomentanski cesti. Njuno češčenje se je tudi na Slovenskem zelo razširilo, saj jima je posvečenih okoli 30 cerkva, največ v ljubljanski škofiji – 2 farni cerkvi in 16 podružnic. Najbolj znana je božjepotna cerkev sv. Primoža nad Kamnikom, sezidana vsaj že v 12. stoletju, posvečena v 14. stoletju, dokončana pa šele pred dobrimi 500 let (1459).

K deseti sveti maši so danes priromale skupine: Društvo upokojencev Ravne pri Šoštanju, Društvo invalidov Vrhnika ter Društvo upokojencev iz Galicije na Južnem Koroškem.

V popoldanskem času pa so baziliko Marije Pomagaj obiskali direktorji Zavodov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz celotne bivše države Jugoslavije. Na Brezjah smo jim predstavili zgodovino Slovenskega Marijinega narodnega svetišča, pred baziliko pa jih je pozdravil rektor, dr. p. Robert Bahčič. Po vodenem ogledu bazilike so se odpravili naprej proti Bledu, jutri pa jih v Ljubljani, na sedežu ZPIZ čaka delovni dan.

Pripravila: AEF

Fotografije