Novice
04. maj 2016
"Vse do zadnjega trenutka nas Bog išče." Na današnji splošni avdienci na trgu svetega Petra je papež Frančišek veliki množici romarjev spregovoril o Božjem usmiljenju, ki se udejanja preko Jezusa, dobrega pastirja.

Papež Frančišek se je na začetku redne sredine splošne avdience kar dvakrat zapeljal med romarji, ki so ga bučno pozdravili. Ustavil se je pri otrocih, bolnih, ki jih je še posebej blagoslovil. Tudi nekateri romarji z Brezij smo imeli milost, da smo lahko od blizu pozdravili papeža.
Papež Frančišek se je v nagovoru romarjem navezal na priliko o Dobrem pastirju, ki pusti 99 ovac in gre iskati eno izgubljeno. S tem nam Jezus želi povedati, da nobene ovce ne smemo imeti za izgubljeno. Vsaka ovca je zanj pomembna, še posebej tista, ki je odrinjena in zapuščena. Bog ne pozna našega sodobnega obnašanja odmetavanja, vse mu je pomembno, ničesar ne pusti. Ljubi in išče vsakega od nas, saj on sam je ljubezen in usmiljenje.
Papež Frančišek je še nadaljeval, da bi morali o tej priliki večkrat razmišljati, saj je v vsaki naši skupnosti, župniji, nekdo, ki manjka in za katerem je ostal prazen prostor. Včasih nas to vodi v obup in prepričanje, da gre za neizogibno izgubo, bolezen, ki se je ne da pozdraviti.
“Kristjani se ne smemo zapirati, saj bomo smrdeli po zatohlem.” Ob teh besedah se je papež Frančišek iskreno nasmehnil …
Tako se je tudi v današnji avdienci navezal na jubilejno leto usmiljenja in nas opozoril na pomen ljubezni in usmiljena do vseh naših bližnjih.

Pripravila: Andreja Eržen Firšt

Fotografije