Novice
27. maj 2016
Blaženi Alojzij Grozde, mučenec Danes obhajamo god mučenca blaženega Alojzija Grozdeta, ki se je rodil na današnji dan, leta 1923 v Gorenjih Vodalah, župnija Tržišče. Njegove relikvije so shranjene v stranskem oltarju romarske cerkve na Zaplazu.

Leta 1992 se je pričel škofijski postopek za beatifikacijo Alojzija Grozdeta, ki se je končal leta 2010. Ko je bil Lojze Grozde, 13. junija, na slovenskem evharističnem kongresu v Celju razglašen za blaženega. Beatifikacijo je v imenu svetega očeta Benedikta XVI. izvršil njegov legat kardinal Tarcisio Bertone, ki je tedaj izjavil:
»Po goreči želji našega brata Andreja Glavana, novomeškega škofa, in drugih bratov v škofovski službi ter mnogih vernikov, in potem, ko smo slišali za mnenje Kongregacije za zadeve svetnikov, z našo apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi Božji služabnik Alojzij Grozde, verni laik iz Katoliške akcije in mučenec, ki je v moči evharistije s svojo stanovitno vero in zvestobo do Kristusa, sprejel preganjanje vse do mučeniške smrti, odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 27. maja, na dan njegovega rojstva in svetega krsta«.

Življenje in oseba mladega mučenca Grozdeta nagovarja mnoge vernike. Poseben priprošnjik je lahko za mlade, družine in predvsem za odpuščanje, spravo in bratstvo v slovenskem narodu.

V mesecu maju 2011 so bili njegovi posmrtni ostanki – relikvije – preneseni iz pokopališča v Šentrupertu v božjepotno Marijino cerkev na Zaplazu, kjer sedaj počivajo v novo oblikovanem Grozdetovem stranskem oltarju, okrašenem z mozaikom p. Marka Rupnika.

Pripravila: AEF

Fotografije