Novice
15. maj 2016
Molitev za duhovne poklice Vsako tretjo nedeljo v mesecu v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah poteka molitvena ura za duhovne poklice. Današnjo molitev je pripravila dekanija Ljubljana Moste.

Romarji iz dekanije Ljubljana Moste so se v velikem številu udeležili dekanijskega romanja k Mariji Pomagaj na Brezje. Pred začetkom molitvene ure so se zbrali v atriju ob baziliki, kjer jim je rektor bazilike, dr. p. Robert Bahčič, predstavil pomen svetih vrat in razložil njihovo simboliko.
V molitveni uri za duhovne poklice so romarji poslušali besede svete Favstine Kowalske in Jezusa. Celotno romanje so tako posvetili svetemu letu usmiljenja.
Somaševanje je vodil Aleš Tomaševič, župnik iz župnije Sostro – sveti Lenart. V nagovoru romarjem je spregovoril o pomenu današnjega praznika, o tem, da je Sveti Duh začetnik evangelizacije, začetnik cerkve. Je nosilec oznanila Božje besede. Že papež Pavel VI. je leta 1965 izpostavil vlogo Svetega Duha kot glavnega dejavnika evangelizacije, zato mora Cerkev bolj premišljevati naravo, vlogo in način delovanja Svetega Duha v današnji družbi in evangelizaciji.
V nadaljevanju pridige se je g. Aleš Tomaševič ozrl na vlogo duhovnika v današnjem svetu, na njegovo večplastno in večfunkcijsko delo, ki ga opravlja v svoji župniji; od duhovnikov danes pričakujemo, da so duhovni pastirji, gospodarstveniki, ekonomisti, da so dostopni mlajšim in skrbijo za starejše. Ob vsem tem je molitev za stanovitnost duhovnikov in za nove duhovne poklice velikega pomena.

Ob zaključku svete maše se je dr. p. Leopold Grčar vsem romarjem zahvalil za molitve in prisotnost pri Mariji Pomagaj.

Pripravila: AEF

Fotografije