Novice
15. maj 2016
Binkošti Danes praznujemo slovesni praznik binkošti. Praznik prihoda Svetega Duha praznujemo 50 dni po veliki noči in z njim zaključujemo velikonočni čas.

Zgodba o babilonskem stolpu nam pokaže, kako so ljudje hoteli zgraditi stolp, gnani od želje po osvajanju sveta. Želeli so zgraditi tako visok stolp, da bi se ga videlo od vsepovsod in bi segal do nebes. Bog jih je za njihovo nečimrnost kaznoval tako, da so začeli govoriti različne jezike in zaradi nezmožnosti sporazumevanja so opustili gradnjo. Na binkošti pa srečamo raznolike narode in jezike, ki začuda odkrijejo, da se razumejo, ker slišijo, da vsi oznanjajo velika Gospodova dela in ne razkazujejo svojih.
Dar Svetega Duha je ob daru jezikov in njihovega razumevanja tudi dar Božje ljubezni, ki je s prihodom Svetega Duha postala razumljiva vsem. Sveti Duh daje dostop do človekovega in Božjega srca.

Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev (prim. Apd 15,28), izbira oznanjevalce (prim. Apd 13,2) ter jih vodi (Apd 8,26–40). Začetki Cerkve so po Apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem Lukovem delu – Apostolskih delih – binkošti zavzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v Duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v nazareški shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi (ne samo Judje) poklicani k odrešenju; tako tudi Cerkev po svojem binkoštnem krstu (prim. Apd 2,1–4) začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu (prim. Apd 2,14 in sl.), ki na koncu nakaže univerzalni vidik odrešenja (prim. Apd 2,39). Tako sta celotno evangeljsko poslanstvo Cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa prikazana kot delovanje pod vodstvom Svetega Duha.
(vir: SŠK)

Pripravila: AEF

Fotografije