Novice
28. marec 2016
V Nazarjah volilni kapitelj slovenskih frančiškanov Nocoj se v frančiškanskem samostanu v Nazarjah začenja provincialni kapitelj Slovenske frančiškanske province svetega Križa.

Kapitelj poteka vsaka tri leta in predstavlja najvišje odločujoče telo v frančiškanski provinci. Od 28. marca do 1. aprila 2016 bodo frančiškani v Nazarjah razmišljali o preteklem delu in iskali smernice in izzive za nadaljnje delo v Slovenski frančiškanski provinci svetega Križa. Izvolili bodo tudi novo vodstvo (provincialnega ministra, vikarja province in definitorje ali svetovalce).

Slovenski frančiškani delujejo na 15 postojankah v Sloveniji, kjer oskrbujejo 11 župnij in štiri romarske poti. Prisotni so tudi v ZDA in Avstraliji, kjer skrbijo za slovenske izseljence. Dva brata delujeta tudi v misijonih v Francoski Gvajani.

Zadnji volilni kapitelj so frančiškani imeli leta 2010, ko je bil za provincialnega ministra izvoljen p. Stanislav Zore. Ker je bil p. Stane 4. oktobra 2014 imenovan za ljubljanskega nadškofa mu je s tem ugasnila služba provinciala, vodenje province je prevzel p. Marjan Čuden, dotedanji vikar province.

Frančiškane spremljajmo v molitvi, da bi bili odprti za delovanje Svetega Duha!

Pripravila: AEF